Logo_D2B_259x194.jpg

d2b 

D2b-initiativet gör det möjligt för Antalis att hjälpa våra kunder med de utmaningar som uppstår på en ständigt föränderlig marknad, hålla sig uppdaterad och fånga nya affärsmöjligheter.
 
Idag representerar digitaltryck 15% av de totala intäkterna på den europeiska tryckmarknaden (källa: Pira), och marknadsundersökningar visar att denna marknadsandel kommer att växa stadigt under de kommande åren och når över 30% under 2018.

Hur hjälper vi våra kunder? ...

Antalis samlar ett nätverk av digitaltryckerier, reklam- och kommunikationsbyråer, annonsörer, förlag, leverantörer och tillverkare av pappers- och digitalmaskiner för att dela know-how, erfarenhet och exempel. 
 
 

Våra tre mål med d2b initiativet

 

1 - ERBJUDANDE
Provboken som ger dig en översikt med olika format inom digitaltryck

img3

Hitta rätt material för ditt digitaltryck: du hittar de traditionella bestrukna och obestrukna papperskvaliteterna som är helt kompatibla med din digitala tryckpress, såväl som INNOVATIVA MATERIAL (syntetiska, magnetiska, självhäftande m.m) som kommer att ge mervärde till din tryckta applikation. Skaffa en provbok från Antalis d2b.

 

2 - NÄTVERK
erfarenheter och best practice mellan de viktigaste intressenter inom digitaltryck

Antalis d2b-community (regelbundna möten över hela Europa) samlar annonsörer, utgivare, tryckerier, tillverkare av digitalmaskiner ...  ett utmärkt tillfälle att få ny information om nya media (syntetiska, magnetiska ...) och nya tekniska möjligheter.

 

 

3 - INFORMATION
reklambyråer, designers, varumärkesägare om digitaltryck och dess fördelar 

img3

Antalis pappersexperter finns i alla europeiska länder för att visa det ökade värdet som kommer från att använda de många möjligheterna inom digitaltryck, inklusive nytt material, tekniska framsteg och nya typer av användningsområden, såsom personalisering, variabel-tryck, marknadsföringskampanjer.

paperman