Service

Sustainibility_ContentPage_259x194.jpg

Miljöexpertis 

Hållbarhet på riktigt

Vi har länge arbetat aktivt med miljöfrågor och blev miljöcertifierade enligt ISO 14001 redan 1997. Vår sortimentsbredd innebär i sig en miljöfördel eftersom du kan minska antalet transporter från olika håll. Vi hjälper dig reda ut begreppen och göra bra val.

 

 

 • Miljöexpert 

  Frågorna kring papper och miljö är många och begreppsförvirringen ofta stor. När din vanliga kontaktperson inte kan dig svaren får du hjälp av vår miljöexpert, Christina Nordfeldt, som kan reda ut begreppen och svara på alla detaljfrågor om allt från olika miljösymboler till koldioxidutsläpp och vårt system för klimatkompensation. Utnyttja gärna Christina som bollplank för miljöfrågor i största allmänhet eller för att ta fram speciella miljöuppgifter om våra produkter och leverantörer.
  Christina Nordfeldt, tel. 010–707 72 46

 • Miljöfakta produkter

  Under Miljösammanställning produkter får du en sammanställning där du snabbt kan överblicka vilka papper
  som uppfyller vilka miljökriterier.

 • Miljöinformation 

  Miljöfrågor är inte lätta att hantera eller ens förstå sig på. Den finns mängder av aspekter att ta hänsyn till när man försöker göra miljövänliga val.
  Vad är egentligen viktigt? Och vad innebär alla förkortningar och certifieringar?

 • Green Selection

  Green Selection är som namnet antyder: Ett urval av våra produkter med goda miljöegenskaper. Vi har tittat närmare på 10 miljöaspekter och valt ut produkter som uppfyller en eller flera av dessa.

 • Klimatkompensation 

  Vi på Antalis har ett system som ger dig möjlighet att klimatkompensera pappersinköpen till dina trycksaker. Med hjälp av vår klimatkalkylator räknas kompensationen fram utifrån de totala koldioxidutsläppen från produktion och transporter.

 • Klimatkalkylator 

  Med hjälp av vår klimatkalkylator får du snabbt och enkelt reda på vad det kostar att klimatkompensera ditt planerade pappersinköp. Samtidigt får du uppgift om det totala utsläppet från proudktion av massa och papper samt transporten till vårt lager. På så vis blir det också mycket enkelt att jämföra olika kvaliteter. När du bestämt dig beställer du klimatkompensationen samtidigt med pappersbeställningen.

 • Certifikat 

  Antalis är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vi har spårbarhetscertifikat (Chain of Custody) för att få sälja PEFC- och FSC®-certifierade produkter, och lagerför ett stort sortiment med pappers- och kartongkvaliteter som är certifierade enligt dessa krav på hållbart skogsbruk. Dessutom är vi anslutna till REPA-registret som innebär att vi tar vårt producentansvar för produktförpackningar. Hör gärna av dig till vår miljöexpert om du har frågor kring våra certifieringar och vad som gäller för att få märka trycksaken med PEFC- eller FSC-symbolen.

 • Säkerhetsdatablad 

  För kemiska produkter som tryckfärg och olika tryckhjälpmedel finns särskilda säkerhetsdatablad med information om brandfarlighet och andra risker samt med anvisningar för säker hantering och lagring. Här kan du ladda ner säkerhetsdatabladen som pdf.