Infocenter Miljö

 • AOX 

  AOX, Adsorbabe Organic halogen Compounds, är ett mått på den totala mängden klor bundet till organiska föreningar i avloppsvatten. Sådana föreningar förekommer i naturen, men bildas även i samband med blekning av kemisk massa.
  Utsläppsnivå vid pappersproduktion: <0,25 kg/ton.

 • Arkivbeständigt 

  Åldringsbeständigt papper som tål att vikas 150 gånger i sin svagaste ledd betecknas som arkivbeständigt.

 • Arkpapper 

  Rektangulära ark av papper, finns i olika format. (Motsatsen är rullpapper.)