Silk & Satin

Bestrøget silk papir som er velegnet til digital tørtoner og HS inkjet print.