Rives Shetland Digital

#1780601

RIVES SHETLAND DIGITAL 250g B 483X330 250/15000

Listpris
Pris från
SEK 6 249,00
per 1 000 Ark
(39,85 kg)
Under påfyllnad
Vägledning om enheter
Från
Listpris
1
Kilo
0,00%
SEK 8123,70
per 1 000 Ark
100
Kilo
-6,15%
SEK 7623,78
per 1 000 Ark
299
Kilo
-12,31%
SEK 7123,86
per 1 000 Ark
498
Kilo
-16,92%
SEK 6748,92
per 1 000 Ark
996
Kilo
-18,46%
SEK 6623,94
per 1 000 Ark
2 488
Kilo
-23,08%
SEK 6249,00
per 1 000 Ark