Rives Shetland Digital

#1780586

RIVES SHETLAND DIGITAL 120g B 330X483 500/30000

Listpris
Pris från
SEK 2 995,00
per 1 000 Ark
(19,13 kg)
Under påfyllnad
Vägledning om enheter
Från
Listpris
1
Kilo
0,00%
SEK 3893,50
per 1 000 Ark
100
Kilo
-6,15%
SEK 3653,90
per 1 000 Ark
299
Kilo
-12,31%
SEK 3414,30
per 1 000 Ark
498
Kilo
-16,92%
SEK 3234,60
per 1 000 Ark
996
Kilo
-18,46%
SEK 3174,70
per 1 000 Ark
2 488
Kilo
-23,08%
SEK 2995,00
per 1 000 Ark