Återvunnet papper

Papper för utskrift av presentationer och färgdokument, men med återvunnet innehåll, vilket alla hjälper till att möta önskan om en mer miljövänlig lösning på kontorsmateriel.