CFB - Mellanark

Självkopierande CFB mellanark till formulär. Stort sortimenr i flera format och färger till offset.