Nyheter

10 års jubileum med Scandia 2000 posters!

05 jul 2021 — Scandia2000 poster firar 10 år
Skriv ut
Scandia 2000 poster 10 år

I år är det 10-årsjubileum för våra populära Scandia 2000 posters. Scandia 2000 posters är alla inspirerade av den småländska skogen där vi vill lyfta och belysa skogens mångfald – och vikten att värna om naturens alla ekosystem. Scandia 2000 är tillverkad med detta i åtanke. Planscherna är tryckta på miljövänliga och FSC certifierade Scandia 2000.

I år är det 10-årsjubileum för våra populära Scandia 2000 posters. Scandia 2000 posters är alla inspirerade av den småländska skogen där vi vill lyfta och belysa skogens mångfald – och vikten att värna om naturens alla ekosystem. Scandia 2000 är tillverkad med detta i åtanke. Planscherna är tryckta på miljövänliga och FSC certifierade Scandia 2000.

 

Scandia 2000

Scandia 2000 är ett av de bästa pappersval du kan göra ut miljösynpunkt. För Lessebo Paper handlar miljöansvar inte bara om att reducera koldioxidutsläpp, utan det är minst lika viktigt att skogen som papperet görs av har brukats på ett hållbart sätt.

Därför är Scandia 2000 certifierat enligt antingen FSC:s eller PEFC:s krav. Det innebär bland annat att lövskog har bevarats och död ved har lämnats kvar för att skydda känsliga arters livsmiljöer och främja den biologiska mångfalden. Det är alltså viktigt hur skogen brukas. För vissa, den vitryggiga hackspetten, är det en fråga om liv och död.

Vitryggiga hackspett 1000x1000.jpg

Scandia 2000 är en obestruken pappersserie från Lessebo Paper som är producerad med miljön i åtanke och är FSC certifierad (FSC-C021923). 

 

Behöver du komplettera din samling finns samtliga posters att beställa här utan kostnad 

 

Beställ poster här