Antrak®, din garanti för Antalis ansvarstagandet i vår försörjningskedja

Hållbarhet är inte bara ett ord för oss - det är en integrerad del av vår verksamhet. Vi tar ansvar för hela försärningskedjan, så att du med säkerhet kan koncentrera dig på det som betyder - att driva ditt företag. Vi vet vad det betyder för ditt företags rykte att kunna dokumentera en hållbar och ansvarsfull strategi. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra och optimera våra processer och säkerställa dokumentation.

img-antrak-logo.jpg

 

Nästan 300 leverantörers CSR-information - samlas på ett ställe

Antrak gör det möjligt att följa produkten genom hela försärningskedjan. Via verktyget kan vi samla in, centralisera och analysera data - inklusive efterlevnad av standarder, spårbarhet och uppfyllande av koncernens CSR-skyldigheter. 

Antrak®: Spårbarhet i hela försörjningskedjan

En väldokumenterad process är ett krav för våra leverantörer. På detta sätt säkerställer vi korrekta arbetsförhållanden, hållbarhet och transparens under hela processen. Genom att samla in, centralisera och utvärdera omfattande data i leveranskedjan kan vi förse våra kunder med robust CSR-information och säkerställa transparenta leverantörsrelationer. Samtidigt gör plattformen det möjligt att samla in information som annars spreds i hela organisationen. Antalis är den enda pappersleverantören som har implementerat en sådan komplett datainsamlings- och spårningsplattform för sociala och miljömässiga data.

Den insamlade informationen verifieras och potentiella leverantörsrisker identifieras (från trädarter som används i produkten till ursprungsland). En intern kommitté är sedan ansvarig för att fatta ett beslut som minskar den identifierade risken.

Antrak® i detalj

Förutom kontakt- och allmän affärsinformation har vi bett leverantörer att svara på:

  • Global CSR information
    CSR-rapporter, kollektivavtal, implementering av miljöstandarder, affärsetiska åtgärder, arbetssäkerhet, allas lika värden, arbetsförhållanden och respekt för mänskliga rättigheter. 
  • Överensstämmelser med standard
    Uppfyller EU Timber Regulations (tree species used in paper manufacturing and country of origin) , EU REACH directive, FSC® och PEFC standards, livsmedelskontakt, avfallsreglering och direktiv samt miljödeklarationer - t.ex. hur stor andel återvunna fibrer används. Certifieringar måste dokumenteras.
  • Produktionsdata
    ISO certifieringar, utgångsdatum på tillstånd, arbetsolyckor, etc…