CSR är en integrerad del av vår verksamhet - förankrad i vårt DNA. Det kräver ett starkt team av engagerade människor för att skapa tillväxt och resultat på ett ansvarsfullt sätt. Det gör vi genom noggrant utvalda leverantörer, ansvarsfulla inköp och minskad energiförbrukning - vi lägger kraft där det verkligen betyder något för dig och miljön.

 

Vi ser CSR som en möjlighet.
Det främjar innovation, möter våra intressenters förväntningar och säkerställer en stark platform för utveckling och relevanta lösningar.

Hervé Poncin, CEO

img-CSR-2.jpg

Styrning

1. CSR-politik, rapportering och nätverk av CSR-ansvariga

 • Antalis Vision
  Att utveckla en CSR-strategi som baseras på kvantitativa mål. Identifiera tydliga handlingsplaner som stöds av standardiserade rapporteringsprocesser och valideras av oberoende tredjepartsorganisationer. Att bygga upp och träna ett nätverk av CSR-ansvariga i alla enheter och till alla definierade initiativ.
 • Strategiska mål

Identifiering och rapportering av kvantitativa mål som valideras av oberoende tredjepartsorganisationer. Bygga upp och träna ett nätverk av CSR-ansvariga.

2. Affärsetik

 • Antalis Vision
  Garanterar att koncernens aktiviteter, lokalt som globalt, överensstämmer med våra interna uppförandekoder samt lokala och internationella regler med särskild vikt på konkurrenslagen.
 • Strategiska mål

 

Utbilda 100% av våra medarbetare som direkt hantera etiska frågor, speciellt med hänsyn till konkurrenslagen.

img-CSR-3.jpg

Naturtillgångar

1. Spårbarhet och ansvarsfull styrning av försörjningskedjan

 • Antalis Vision

Stärka produktens spårbarhet och reducera riskabla försörjningskällor. Att öka andelen ansvarsfulla leverantörer och lösningar som ingår i en cirkulär ekonomi.

 • Strategiska mål

85% av våra inköp ska ingå i en spårbar försörjningskedja.

2. Energi

 • Antalis Vision
  Att minska miljöpåverkningen kopplat till energiförbrukning och att reducera CO2-utsläppen som genereras vid transport.
 • Strategiska mål

Att säkerställa en iso 50001-certifiering av alla våra huvudlager. Kunna kontrollera 90% av transporternas CO2-avtryck via Antrak®.

img-CSR-4.jpg

Mänskliga resurser

1. Hälsa och säkerhet

 • Antalis Vision

Att utveckla en stark intern kultur där både hälsa och säkerhet speglar sättet vi agerar på. Målet är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö, öka trivseln på jobbet och inspirera medarbetarna till att göra sitt bästa. Vi siktar på "noll olyckor" och "noll arbetsrelaterade sjukdomar" i alla våra aktiviteter.

 • Strategiska mål

Att minska olycksfrekvensen.

2. Utbilning och träning

 • Antalis Vision
  Att rusta våra medarbetare inför framtiden genom utvecklings- och utbildningsinitiativ samt att skapa nya jobb genom praktikantutbildningar.
 • Strategiska mål

 

80% av de anställda tränas årligen. 14 timmars träning pr. anställd pr. år.

img-CSR-5.jpg

Produkterbjudande

1. Miljöansvar

 • Antalis Vision

Att utveckla utbudet av miljövänliga produkter och erbjuda nytänkande lösningar som tillgodoser miljön. Att stärka och utveckla vårt sortiment av återvunna produkter som främjar den cirkulära ekonomin.

 • Strategiska mål

 

Definiera och utveckla vårt sortiment av ansvarsfulla lösningar inom packaging och visuell kommunikation.