Klimatkalkylatorn

Med hjälp av klimatkalylatorn räknas de totala koldioxidutsläppen fram, från både produktion och transporter, för just den papperskvalitet som du har valt.

För avgiften får du även rätt att märka dina trycksaker med vår klimatsymbol som visar att du har dragit ett extra strå till stacken för att motverka växthuseffekten på vår planet.