Klimatkompensera dina inköp 
 

Vi ger dig möjlighet att klimatkompensera papperet till dina trycksaker. Koldioxidutsläppen från produktion och transport av papperet kompenseras genom trädplantering i Afrika. Avgiften du betalar ger dig rätt att märka trycksaken med vår klimatsymbol som visar att du dragit ett extra strå till stacken för att motverka växthuseffekten på vår planet.

MI2-Klimatkompensation-SE.png

Klimatkompensation - så här fungerar det 

Så räknar vi ut koldioxidutsläppen för ditt papper
Vi räknar ut koldioxidutsläppet från massa- och pappersproduktionen för det aktuella papperet och lägger till utsläppen från
tillverkarens inköpta el och utsläppen från transporten till vårt centrallager i Jordbro. Du kan se de exakta koldioxidutsläppen
för varje papper i vår klimatkalkylator.

Så stor är avgiften
Beroende på mängd och papper räknar vi fram en avgift för klimatkompensationen. Minimiavgiften är 100 kr och räcker för att
klimatkompensera en standardtrycksak. I  klimatkalkylatorn kan du se hur stor avgiften blir för olika papper. Avgiften går till
skogsvårdsprojekt i Afrika som genom certifiering garanterar en bestämd kolbindning som motsvarar koldioxidutsläppen från papperet.

Så får du klimatsymbolen
När du klimatkompenserat får du vår symbol att sätta på din trycksak för att visa att papperet är klimatkompenserat.
Prata med vårt Kundcenter. Observera att den endast får användas på Antalis papperskvaliteter och den trycksak
som har klimatkompenserats. 

Plan-Vivo x 3.png