Antalis International Packaging Key Account network
Minska CO2-utsläppen
Reduce, Reuse, Recycle
Gröna förpackningsalternativ

Grönt är NU

Vi kan inte kompromissa när det gäller hållbarhet. Vi anstränger oss kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi erbjuder innovativa förpackningslösningar och tjänster av hög kvalitet. Som en ledande aktör menar vi att det även är viktigt att vi stöttar våra kunder i deras hållbara strävan.

 

Home-page-page-csr-intro.jpg

P2_ANTALIS_PACKAGING_PICTOGRAMMES_product-32.png
INKÖP

För att hålla våra produkter och utrustning i linje med vår vision bygger vi starka partnerskap med våra strategiska leverantörer. Vårt mål är att erbjuda gröna alternativ i alla delar av vår produktportfölj. Vår Antrak®-platfform möjliggör en fördjupad inköpsstyrning för leverantörer.

P2_ANTALIS_PACKAGING_PICTOGRAMMES_product-33.png
PRODUKTUTVECKLING

Våra förpackningsingenjörer skapar intelligenta designer med minimal materialförbrukning utan att försämra produktens prestanda. De tre R:en (Reduce, Re-use, Recycle) inspirerar våra utvecklare att skapa mer ansarsfulla förpackningslösningar som ständigt ligger i framkant.

P2_ANTALIS_PACKAGING_PICTOGRAMMES_services-33.png
ANSVARSFULLA VERKTYG

Vi använder smarta verktyg såsom vår klimatkalkylator för miljöpåverkan i form av CO2-utsläpp. På det sättet kan vi erbjuda bättre energi- och miljöledning.

USP-bestpokes-4.png
CERTIFIERINGAR

Vi är engagerade i fler initiativ, så som certifieringar för vår verksamhet - Kvalitetsledningsstandarder (ISO 9001) och Miljöledning (ISO 14001).

Forskning och utveckling i centrum
av den cirkulära ekonomin

Vi är stolta över våra Packaging Design Center (PDC) i Europa.

Deras största mål är att utveckla innovativa förpackningslösningar med ett tydligt fokus på miljö och produktskydd. Våra center kan välja fritt mellan material för att möta kundernas behov. Våra specialister är fast beslutna om att använda återvunnet material i största möjliga utsträckning. Vi menar att en kontinuerlig dialog med kunden är grundläggande för att kunna utveckla den mest relevanta och innovativa förpackningslösningen samtidigt som vi följer ISO 14001.
 

Home-page-CSR-Page-product-development.jpg

Nya spelregler för packaging

Vi är väldigt engagerade i att implementera cirkulär ekonomi-principer i våra packaging-aktiviteter. Det innebär såklart att vi måste se över alla våra processer och bredda vår kunskap, men vi är övertygade om att det kommer att generera mervärde både för våra kunder och för hela koncernen.
 

3 frågor till Thilo Konig, Packaging Director.png

 

 1. Hur påverkar CSR Antalis Packaging-strategi? 

  Vårt mål är att vara ledande aktör inom packaging globalt. Hållbarhet är en grundläggande del i vår strategi. Vi lägger mycket kraft på att reducera vår miljöpåverkan genom att reducera kvantiteter och främja återanvändbara samt återvinningsbara förpackningsmaterial.

  Engagemanget kommer både från oss som företag och från våra kunders förväntningar. Vårt mål är att förse dem med innovativa lösningar och tjänster som hjälper dem i deras hållbarhetsarbete.


 2. Vilka är grundpelarna i er CSR-strategi? 

  Allt börjar med inköp. Tanken är att bygga starka partnerskap med våra strategiska leverantörer för att kunna erbjuda innovativa produkter och utrustning som går i linje med vår vision. Det handlar om kunna erbjuda gröna alternativ inom hela produktportföljen. Vår plattform Antrak® ger även möjligheten att kontrollera våra leverantörer på djupet.

  Det andra handlar om produktutveckling. Våra förpackningsingenjörer vid våra designcenter brinner för att utveckla intelligenta designer med minsta möjliga material utan att kompomissa på produktskyddet. De 3 R:en (Reduce, Reuse, Recycle) inspirerar våra förpackningsingenjörer att skapa förpackningslösningar till våra kunder som ständigt ligger i framkant.

  Till sist, vi är engagerade i fler initiativ så som certifieringar för vår verksamhet - Kvalitetsledningsstandarder (ISO 9001), Miljöledning (ISO 14001) och Energiledning (ISO 50001).


 3. Påverkar er vision sättet ni arbetar med era kunder? 

  Absolut. En av våra största prioriteringar är att med innovativa tjänster och verktyg kunna stötta våra kunder genom hela försörjningskedjan (miljöpåverkan, hantering av spill, tjänster, etc.). Vi erbjuder digitala verktyg för att stärka och optimera våra kunders operativa effektivitet. Ansvar är ett helhetspaket som överensstämmer med vår vision för vår verksamhet.