Miljö

klimatkompensation_281x192.png

Klimatkompensera  dina pappersinköp

Vi ger dig möjlighet att klimatkompensera papperet till dina trycksaker. Koldioxidutsläppen från produktion och transport av papperet kompenseras genom trädplantering i Afrika. Avgiften du betalar ger dig rätt att märka trycksaken med vår klimatsymbol som visar att du dragit ett extra strå till stacken för att motverka växthuseffekten på vår planet.

Så räknar vi ut koldioxidutsläppen för ditt papper
Vi räknar ut koldioxidutsläppet från massa- och pappersproduktionen för det aktuella papperet och lägger till utsläppen från tillverkarens inköpta el och utsläppen från transporten till vårt centrallager i Jordbro. Du kan se de exakta koldioxidutsläppen för varje papper i vår klimatkalkylator.

Så stor är avgiften
Beroende på mängd och papper räknar vi fram en avgift för klimatkompensationen. Minimiavgiften är 100 kr och räcker för att klimatkompensera en standardtrycksak. I klimatkalkylatorn kan du se hur stor avgiften blir för olika papper. Avgiften går till skogsvårdsprojekt i Afrika som genom certifiering garanterar en bestämd kolbindning som motsvarar koldioxidutsläppen från papperet.

Så får du klimatsymbolen
När du klimatkompenserat får du vår symbol att sätta på din trycksak för att visa att papperet är klimatkompenserat. Prata med vårt kundcenter så får du symbolen. Observera att den endast får användas på Antalis papperskvaliteter och den trycksak som har klimatkompenserats. Vid användning på nästa trycksak måste du ta ny kontakt med oss.

Klimatkompensation.png

Hit går avgiften
Avgiften går oavkortat till Plan Vivo-projekt i Afrika, sedan 2015 är det till projektet Trees of Hope i Malawi som pengarna går. Plan Vivo stärker småskaliga jordbruk med de verktyg de behöver för att försörja sina familjer och lyfta sina samhällen. Bönderna som ingår i projektet planterar träd som binder koldioxid. Förutom att få betalt för planteringen kan också bönderna ta ut ved, virke, foder till djur och frukt till föda och försäljning. Betalningen utgår under en tioårsplan under förutsättning att träden planteras och får stå kvar. Bönderna får hjälp med att köpa gödsel och utsäde, tillgång till banklån och försäljning av skördarna till seriösa köpare. Genom att träd planteras och vårdas minskar jorderosionsproblem och jorden blir bördigare för ytterligare odling. I projekten ingår också flera större jordbruksprojekt där vinsterna återinvesteras i lokala samhällsprojekt såsom skolor och vårdkliniker. Här kan du läsa mer om Plan Vivo www.planvivo.org och här finns en film om Plan Vivo


Antalis miljöansvariga Christina Nordfeldt besökte Plan Vivo projektet i Moçambique 2011, här kan du se hennes bildspel från resan. Projektet har gett inkomst och förbättrad livskvalitet i hela samhället.

Tradplantage_259x194.jpg Ris_259x194.jpg Malawi.jpg

 

 

Trees of Hope i Malawi
Malawi har upprepade gånger drabbats av massvält. Några av Malawis största miljöproblem är för stor skogsavverkning, vattenförorening och igenslamning av sjöar som hotar fiskbeståndet. Trees of Hope är ett Plan Vivo-projekt som startade 2007 och godkändes enligt Plan Vivo 2010. 1 504 småbrukare medverkar i projektet som har en kapacitet att binda ca 70 000 ton koldioxid per år. Träden som planteras är bland annat mango, citrus, faidherbia. Bill Clinton är engagerad i projektet genom organisationen Clinton Development Initiative som leder arbetet på plats. Här finns en film om Trees of Hope i Malawi.

Aktiviteter för att binda koldioxid
• Undvika avskogning
• Återplantera avskogade områden
• Förbättra skötseln av skadade skogsområden
• Plantering och skötsel av blandade odlingsområden
• Plantering och skötsel av ”skadade” områden
• Plantering och ”agroforestry” system som ger ved till uppvärmning och frukt

Extra miljövinster
• Bevara den biologiska mångfalden
• Skydda inhemska arter och utgöra en buffertzon till nationalparken
• Motverka vattenavdunstning
• Stabilisering av marken
• Reglering av det regionala ”mikroklimatet”