infocenter verktyg

Tools_Sizes__259x194.jpg

Formatguiden 

Standardformat

I nedanstående tabell visas de vanligaste svenska standardformaten enligt SIS 014711 varav samtliga utgår från A-serien.
För trycksaker är A-serien den helt dominerande men G-serien är också vanlig. E-, B- och C-serierna används mest för kuvert och påsar.

 

Formatserie
 
       
NR A E C G B

0

841 x 1189 879 x 1241 917 x 1297 958 x 1354 1000 x 1414

1

594 x 841  620 x 879 648 x 917 677 x 958 707 x 1000

2

420 x 594 440 x 620 458 x 648 479 x 677 500 x 707

3

297 x 420 310 x 440 324 x 458 338 x 479 353 x 500

4

210 x 297 220 x 310 229 x 324 239 x 338 250 x 353

5

148 x 210 155 x 220 162 x 229 169 x 239 176 x 250

6

105 x 148 110 x 155 114 x 162 119 x 169 125 x 176

7

74 x 105 78 x 110 81 x 114 84 x 119 88 x 125

8

52 x 74 55 x 78 57 x 81 59 x 84 62 x 88

9

37 x 52 39 x 55 40 x 57 42 x 59 44 x 62

10

26 x 37 27 x 39 28 x 40 29 x 42 31 x 44

11

18 x 26 19 x 27 20 x 28 21 x 29 22 x 31

12

13 x 18 13 x 19 14 x 20 14 x 21 15 x 22