Om oss

Prislistor och kataloger

Nedan hittar du våra produktkataloger och prislistor.
Vi uppdaterar våra prisfiler för kalkylsystem kontinuerligt och lägger ut dessa här. Om du behöver en nettoprisfil kontakta din säljrepresentant på Antalis.

•   Prisfil kalkylsystem (xls) 2018-06-19
•   Prisfil kalkylsystem (txt) 2018-06-19
•   Prisfil kalkylsystem (xml, Kepa 2.0) 2018-06-19

•   Prisfil GKS kalkylsystem (xml, Kepa 2.0) 2018-06-19


Kuvertguide, Försäljningsvillkor

Avisering om prishöjningar 27 april 2018

2018-03-26

Vi har aviserats prishöjningar från våra leverantörer inom nedanstående produktområden. Med detta som grund måste vi höja priserna från och med den 27 April. Orsakerna är fortsatt kraftigt stigande massapriser, ca +15% enbart senaste kvartalet. Efterfrågan på fiberbaserade produkter globalt framförallt textil, tissue produkter samt förpackningar är det som driver fortsatta prishöjningar.
Våra europeiska leverantörer påverkas även av stora prishöjningar på frakter orsakat av en stor brist på kapacitet i nuläget.


De huvudsakligen berörda produktgrupperna är:

Bestruket papper
Obestruket papper
Kontorspapper
 Färgat- och designpapper
Grafisk kartong
Diverse storformatsprodukter
Självhäftande material
Kuvert
Diverse förpackningsmaterial

Prishöjningarna kommer att uppgå mellan 4-9%.
Prisjusteringar kommer även att ske för vissa tjänster samt inom vissa specialområden utöver nämnda produktgrupper. Justeringar kan genomföras för vissa format och ytvikter.

Aktuella priser hittar du på vår hemsida. Kontakta gärna din säljare för mer detaljerad information kring prishöjningen.

Med vänliga hälsningar

Antalis AB

 

Avisering om prishöjning på offsetplåt

2017/11/30

Kodak har aviserat att de kommer att öka priset på samtliga Kodak offsetplåtar globalt. Plåtpriserna kommer att öka upp till 9%.

Under de senaste 12 månaderna har Kodak absorberat betydande kostnadsökningar (upp till 50%) för råmaterial som används för att producera offsetplåt, inklusive aluminium, kemikalier och förpackningsmaterial. Kodak fortsätter att förbättra produktiviteten och effektiviteten som bidrar till att kompensera denna dynamik på marknaden, men storleken på materialkostnadseffekterna har gjort att det nödvändigt för Kodak att höja våra inköpspriser. 

Vi kommer därför att genomföra en prishöjning med 3% gällande från 1 januari 2018. 

Aktuella priser hittar du på vår hemsida. Kontakta gärna din säljare för mer detaljerad information kring prishöjningen. 

Med vänliga hälsningar

Antalis AB

Läs mer om prishöjningarna här:

•   Prisaviseringsbrev 2018-03-26

Uppdaterade prislistor 2 maj 2018

•   Bestruket papper
•   Obestruket papper
•   Grafisk kartong
•   Designpapper
•   Digitala produkter
•   Office
•   Xerox®
•   Kuvert
•   Självhäftande papper och film
•   Självkopierande papper
•   Grafiska förbrukningsvaror
•   Visual Communication

Produktkatalog 

SE_katalog2016_89x119.jpg

Läs här

Xerox 

Xerox Paper & Print media

 

 

Läs här

Packaging 

packaging-2015-16.jpg

 

 

Läs här

antalis 
servicekatalog

Servicekatalog

Läs här

Visual 
Communication

Prislista Visual Communication

Läs mer

Grafiska 
förbrukningsvaror

Grafiska förbrukningsvaror

Läs här

Rollit 

Rollit-katalog

Läs här

Masterline 

Masterline broschyr

Läs här