Print, Creative Power, Inspirational stories

Dieter Rams: ett blueprint för eco-design, också känt som "Eco-conception"

17 jun 2020 —
Skriv ut
AT-MI2-book.jpg

Dieter Rams arbete är tidlöst, mycket på grund av att det är avsett för att vara det. Denne produktdesigners arv som fortfarande är aktuellt i den moderna formgivarvärlden sträcker sig bortom de föremål han har skapat. Hans formgivningsvision framhäver formgivarens ansvar, och att det finns god och dålig design. Trots att hans tio principer för god formgivning är formulerade för mer än 40 år sedan, kan de ses som ett utkast till ett genomgående och globalt närmande till eco-design.

Dieter Rams arbete är tidlöst, mycket på grund av att det är avsett för att vara det. Denne produktdesigners arv som fortfarande är aktuellt i den moderna formgivarvärlden sträcker sig bortom de föremål han har skapat. Hans formgivningsvision framhäver formgivarens ansvar, och att det finns god och dålig design. Trots att hans tio principer för god formgivning är formulerade för mer än 40 år sedan, kan de ses som ett utkast till ett genomgående och globalt närmande till eco-design.

Varaktig design & formgivning

 

Dieter Rams föddes 1932, sonson till en snickare i Wiesbaden, nära Frankfurt. Som tonåring vid krigsslutet började han studera arkitektur och inredningsdesign 1947 tillsammans med formgivare som trodde starkt på formgivningens roll i att skapa en bättre värld. Denna ansvarskänsla för formgivning är en av de beständiga aspekterna i Rams arbete såväl som hans ständiga kamp mot slit- och slängmentaliteten.

bandeau DR.jpg

'“Dieter Rams lärare tillhörde Bauhaus-rörelsen. Hans första huvudsakliga medarbetare vid Braun var Hans Gugelot, en känd formgivare från Ulm school of Design. Han influerades därmed tidigt av funktionalismen, en stil som utmärktes av modularitet och rena linjer där funktionen var densamma som formen,” förklarar Cecilia Chol som är auktionsförrättare och expert på 1900-talets formgivning. “Om vi t.ex. tar hans skivspelare TP1 från 1959 så har inte de grundläggande funktionerna (i detta fall att spela musik och bärbarhet) förändrats över tid. Rams avsikt var att göra formgivningen så stilren som möjligt så att användaren inte skulle tröttna på den. Att uppnå produktperfektion sett till funktion.

D.Rams Portable Transistor Radio and Phonograph TP 1, 1959, MoMA © The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence

Radio-Phono-légendes.jpg

Enligt Dieter Rams synsätt kan man bara skapa hållbara produkter genom en hållbar formgivning och med lösningar som är perfekt anpassade till syftet, och denna princip gäller mycket mer än bara produktformgivning. Vad är den ekonomiska och miljömässiga kostnaden för en ny grafisk identitet? En ny kontorsformgivning? Ny förpackning till samma produkt? Som Rams själv har förklarat är inte syftet att skapa en produkt som håller i evighet, utan snarare något som är så tidlöst och så väl formgivet att det klarar av förbättringar utan att då och då behöva skapas om från början. Detta är ett förhållningssätt till formgivning som försöker att utkristallisera något oföränderligt som håller över tid, i detta fall en produkts funktion, vid skapandet av ett varumärke kan det utgöra varumärkets DNA.

 

"Less i more"

Rams arbete bygger på precision och på att avlägsna allt som är överflödigt och allt som kan gå ur mode. Inget varumärke på framsidan, inga onödiga knappar eller föremål. Under sina 40 år som huvudformgivare för Braun har Dieter Rams fortsatt att arbeta lika hårt, en filosofi som han sammanfattar med dessa tre ord: “Less i more”.

D.Rams & H.Gugelot for Braun, Radio-Phonograph SK4/10, 1956, MoMA © The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence

D.Rams & D.Lubs for Braun, Calculator ET 66, 1987, V&A Museum © The Victoria & Albert Museum

bandeau phono-calculette-légendes.jpg

När man studerar Rams arbete finner man lösningar som är så perfekta och så ofta återanvända att man lätt glömmer bort att de utgör resultatet av många års forskning. Vare sig det är gallermönstret utformat av hål som är borrade i metallplattan på en högtalare, eller den unika runda radiokontrollen har Dieter Rams arbete influerat formgivare under årtionden, och hans idéer har integrerats i andras skapelser.

Jony Ives arbete som ledande formgivare för Apple under nästan 30 år är förmodligen det bästa exemplet på Rams inflytande på dagens formgivare. Vad som slår en vid en första anblick är mängden detaljer i Rams arbete som kan ses här och där i Ives formgivning (likheter som ofta har dokumenterats online). Ett av den tyske formgivarens mest direkta inflytanden på den brittiska designern är emellertid hans avsikt att formge produkter som är intuitiva att använda, en princip som ligger i centrum för formgivningen av de flesta av Apples produkter. Och detta är kanske en av de starkaste poängerna i Rams idéer: att hålla saker minimalistiska kan faktiskt göra det enklare att förstå produkten och använda den. Färre beståndsdelar för större effekt.

2013 inledde Sylvain Boyer, en fransk formgivare, en kampanj med namnet “Miljövarumärkning”. Idén var enkel: att reducera mängden bläck som användes i en logotyp samtidigt som man behöll den visuella effekten. Det kan förefalla oväsentligt, men när det handlar om varumärken som McDonald's eller Starbucks kan en liten förändring i logotypen ha en enorm effekt på de miljoner muggar, askar och kommunikationsblad som trycks varje år.

Studien av Rams arbete inbjuder till att ta denna idé ett steg längre. För den tyske formgivaren kan formgivning utöva ett större inflytande, inte trots att, utan på grund av att den har reducerats till ett minimum. Kanske det är dags att börja välja de ord vi vill trycka mer noggrant, för att bli av med de inslag som förstör budskapet vi försöker förmedla, och låta dem få det inflytande de förtjänar.

 

“Bra design är estetik” 

När Naoto Fukasawa talar om Rams, och det inflytande denne har haft på hans formgivningsarbete, säger han angående Braun fickradio T3: “Det finns ingenting mer komplett (...) När det handlar om estetik finns allt du vill uppnå som formgivare där.” Det är också viktigt att inte glömma hur viktig estetiken är i Dieter Rams bearbetning, vilket definitivt har influerat Fukasawa i hans arbete med Muji.
 

bandeau CD-radi-ipod-légendes.jpg

Föremål formar på ett väsentligt sätt, vår personliga omgivning och vår känsla av välmående. När varje detalj kan utöva ett inflytande, blir noggrannhet och precision i tillverkningsprocessen helt avgörande. Materialval och den känsla de ger när vi vidrör dem är avgörande när studier visar hur olika material kan påverka vårt beteende.

Rams har en gång sagt att “den värld som kan uppfattas av sinnena utstrålar en aura som jag inte tror kan digitaliseras”. Material har ett inflytande på våra sinnen på samma sätt som hur de är utformade. Detta inflytande kan utgöra ett budskap om det är väl formgivet.

Föreställ dig att du vill skicka ett budskap till någon på papper. Föreställ dig att detta papper eftersom det har blivit noggrant utvalt på grund av dess känsla och färg kan förmedla en del av budskapet bara i sig självt. Föreställ dig nu hur mycket mindre du faktiskt måste säga för att förmedla det budskapet. LESS IS MORE!