Inspirational stories, Nyheter, Creative Power, Print

Vad händer när vi uttrycker oss med symboler och bilder?

02 feb 2021 —
Skriv ut
pictograms

Från vägskyltar till tangentbord, från displayer av hushållsapparater till tvättsymboler på våra kläder, omger vi oss med olika piktogram och symboler dagligen och vi tolkar dem ofta utan att ens tänka på det.

Från vägskyltar till tangentbord, från displayer av hushållsapparater till tvättsymboler på våra kläder, omger vi oss med olika piktogram och symboler dagligen och vi tolkar dem ofta utan att ens tänka på det.

______
 

“Words divide, pictures unite”
Otto Neurath, in “Empiricism and sociology”

______


Vissa symboler har polerats efter tid och genom århundraden av användning. Andra kommer nya från grafiska formgivare som noggrant har ritat varje linje för att leverera det perfekta budskapet. Gemensamt för alla är förmågan att representera ett komplext objekt i några enkla rader. Rita en fyrkant och en triangel så har du ett hus. Lägg till några rader i en cirkel så har du solen. Symboler och piktogram förmedlar mening genom att de liknar fysiska föremål. De skiljer sig i den meningen från ideogram, som ska representera idéer eller begrepp. Språk har utvecklats under tusentals år med bägge typerna av symboler och fram till idag kan de användas antingen separat eller i kombination. Titta tex. på etiketten på din jacka. Du kan hitta symboler för tvättprogram, ideogram för kemtvätt och en kombination av symbiler för tvättprogram och ett kryss ideogram för att ge dig en instruktion (tvätta inte).

Nu när vi förstår terminologin, låt oss fördjup oss i symbolernas födelse.

 

picto wash            Symbol:                 Ideogram:            Pictogram & ideogram
Normal tvätt             Kemtvätt              Tvätta inte   

Om hieroglyfer och forntida skrifter

hieroglyphDet faktum att grottkonst i förhistoriska tider kan betraktas som symboler är föremål för diskussion. Vi kan dock med säkerhet datera användningen av symboler i skrift till 3500 f.Kr., med skapandet av den Sumerian Cuneiform och senare med det hieroglyfa systemet (3200 f.Kr.). Hieroglyfer är fascinerande eftersom de följer fyra principer för att skriva samtidigt. Först och främst är de symboler som representerar exakt vad de beskriver. I gravar hittar du ofta symboler för mat eller slavar som är avsedda att ersätta de levendes offer till de döda med ett magiskt element. Hieroglyf av en man med en hand i munnen representerar i detta sammanhang den avlidne som äter. För det andra är de ideogram, tystnad representeras till exempel av samma symbol för en man med handen mot munnen. För det tredje är det ett fonetiskt system, där tecknen också används för att representera ord med samma konsonanter. Slutligen är det ett rebussystem, där varje hieroglyf representerar ett ljud som kombineras med nästa.

Från Sumerian Cuneiform (3500 f.Kr./2:a århundradet e.Kr.) till Maya-skriften (3:e århundradet f.Kr./1500-talet e.Kr.) har de flesta antika typer av skrifter uppfyllt samma komplexisering av initiala symboler. Senare, med uppenbarandet av alfabet, som det grekiska eller det hebreiska, skulle skriftsystemet bli helt fonetiskt. Men piktografi, eller användningen av symboler/piktogram som språk, var tänkt att komma tillbaka några årtusenden senare.

Skapande av modern Infographics & skyltar

______
 

“ISOTYPE combined use of pictograms and graphics 
was quite revolutionary and paved the way for infographics 
as we know them today.”

______

 

De tyska och österrikiska filosoferna Marie Neurath (1898-1986) och Otto Neurath (1882 - 1945) var centrala personer i the Circle of Vienna teamet som utvecklade ett förenklat bildspråk, Wienmetoden för bildstatistik, som hon senare döptes om till Isotype. De skrev flera barnböcker som förklarade vetenskapliga fenomen och arbetade för att göra statistisk, ekonomisk och politisk information tillgänglig för allmänheten.

På 1930-talet, skapade de en kursplan med ritningar för att symbolisera information av industriell, demografisk, politisk eller ekonomisk karaktär, övertygade om att bilder var det bästa sättet att göra information begripliga för allmänheten. Detta system kallades senare ISOTYPE (International System Of TYpographic Picture Education). Atlas Gesellschaft und Wirtschaft (samhälle och ekonomi) är ett av de bästa exemplen på detta arbete. Atlas beställdes 1930 av Bibliographisches Institut i Leipzig och är en mapp i storformat (30 × 45 cm) som innehåller 130 plattor, varav 98 visar kartor och diagram relaterade till ämnen som historia, migration, ekonomi, urbanism etc. Symbolerna som används i alla plattor designades av Neuraths tillsammans med den tyska grafiska formgivaren Gerd Antz.

neurath.jpg

Två plattor från Atlas "Gesellschaft und Wirtschaft",
1930, "employed by people by activity around 1920" och "war casualties".

 

 

När ISOTYPE skapades hade användningen av grafik redan använts under flera decenniers utveckling bland forskare som ett sätt att överföra information. ISOTYP:s kombinerade användning av piktogram/symboler och grafik som var revolutionerande och banade väg för den infografik som vi känner till idag.

 

JO pictograms.jpg

Olympics games pictograms evolution.

 

ISOTYPEN fungerade verkligen som en inspiration för japanska tjänstemän under förberedelserna för de olympiska spelen i Tokyo 1964, när de stod inför utmaningen att informera en internationell och olikartad allmänhet med enkla medel. Under ledning av Masaru Katzumie skapade ett flertal unga designers, 20 symboler för de olika sportkategorierna och 39 allmänna informationssymboler, vilket skapade den första uppsättningen piktogram som användes i dagliga situationer, och också de första toalettsymbolerna i historien. Det är viktigt att notera att piktogram inte är oföränderligt, utan utvecklas ständigt, vilket vår jämförelse av OS-piktogram visar över tid.

 

Piktogram språk

 

QueneauBåde skriftspråk och piktogram använder komplexa tecken för att förmedla ett syfte. Men vid första anblicken verkar det svårt för piktogram att skapa en fullständig berättande följd, vilket är språkets huvudsyfte. Man kan tänka på erfarenheterna från den franska romanförfattaren Raymond Queneau (1902-1976), som gjorde flera försök att göra det. Resultatet är verkligen poetiskt, liknar visuella haikus. Men alla Queneaus experiment måste åtföljas av skriftliga förklaringar för att förstås. Men om piktogram inte är ett språk, hur kan vi då förklara framgången för projekt som Blissymbols, som har använts av människor med alla typer av fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar?

Det första man bör tänka på är att, i likhet med skriftspråk, även piktografi kräver inlärning. Det enklaste exemplet är vägskyltar.

Semiotiker betraktar faktiskt piktogram som representationssätt (eller tecken) som har en struktur (syntax), en mening (semantik) och en användning (pragmatik). Liksom alla andra språk har ikoniska språk en grammatisk struktur. Liksom skriftspråket är piktogram polysemiska. Precis som ordet "arm" kan betyda antingen en lem eller ett verktyg för krig, kan ett träds piktogram betyda "skog" på ett landsvägskylt och "trä" på ett papperspaket.

Piktogram är beroende av ett sammanhang, kanske mer än ord, för att klargöra dess betydelse. Ta exemplet med badrumsskylten. Före 1964 hade ingen använt det, och en ritning av en kvinna och en man var just det, en ritning av en man och en kvinna. Men med tanke på dess sammanhang förstod människor att skyltarna fanns där för att ange vilken toalett som var för män och vilken som var för kvinnor. Gradvis blev skylten används och känd över hela världen, och idag har skylten med både kvinnans och en mans piktogram fått en primär betydelse av badrum- och toalettplats.

 

 

bathroom signs.jpg

Badrumsskyltar designade för Tokyo Olympic Games 1964. Artistic director:
Masaru Katzumie, Graphic designer: Yoshiro Yamashita