Nyheter, 2021

Avisering om prishöjning

12 maj 2021 —
Skriv ut

Massapriserna ligger fortsatt på höga nivåer och det råder råvarubrist inom plast- och träbaserade produkter, vilket även pressar upp priserna. Detsamma gäller för returfiberbaserat material som också är en bristvara. Detta påverkar inte bara wellpriserna utan förlänger även leveranstiderna. De stigande råvarupriserna i kombination med ökande logistikkostnader pga av bristen på transportkapacitet gör att våra leverantörer tvingats genomföra prishöjningar.

Massapriserna ligger fortsatt på höga nivåer och det råder råvarubrist inom plast- och träbaserade produkter, vilket även pressar upp priserna. Detsamma gäller för returfiberbaserat material som också är en bristvara. Detta påverkar inte bara wellpriserna utan förlänger även leveranstiderna. De stigande råvarupriserna i kombination med ökande logistikkostnader pga av bristen på transportkapacitet gör att våra leverantörer tvingats genomföra prishöjningar.

Till följd av detta tvingas vi genomföra prishöjningar för leveranser fr.o.m. 14 juni 2021 inom följande produktområden.

Prishöjningar
Bestruket papper   7-9%
Obestruket papper   7-10%
Kontorspapper   5-8%
Grafisk kartong   4-7%
Storformatsprodukter   4-11%
Självhäftande   6-8%
Kuvert   4-6%
Offsetplåt, tryckfärg & tillbehör   6-8%
Förpackningsmaterial:    
  Well 11-15%
  Plastbaserade produkter 25-50%
  Stålbaserade produkter 20-35%
  Träbaserade produkter 15-20%
  Övrigt 5-25%

 

Prishöjningen omfattar alla förpackningstyper. Prisjusteringar kommer även att ske inom vissa specialområden utöver nämnda produktgrupper.

Justeringar kan även genomföras för vissa specialformat och ytvikter samt för vissa av våra servicetjänster. Aktuella priser hittar du på vår hemsida. Kontakta gärna din säljare för mer detaljerad information kring prishöjningen.