Nyheter

Årets Scandia 2000 poster är här!

24 aug 2021 — Scandia2000 poster 2021 - fredade djur
Skriv ut
Scandia 2000 poster 2021 fredade djur

Temat för årets poster är fredade djur som finns i våra svenska skogar. Syftet med fridlysning är att skydda en växt- eller djurart som riskerar att försvinna eller utsättas för plundring. Scandia 2000 är tillverkad med detta i åtanke. Planscherna är tryckta på miljövänliga och FSC certifierade Scandia 2000.

Temat för årets poster är fredade djur som finns i våra svenska skogar. Syftet med fridlysning är att skydda en växt- eller djurart som riskerar att försvinna eller utsättas för plundring. Scandia 2000 är tillverkad med detta i åtanke. Planscherna är tryckta på miljövänliga och FSC certifierade Scandia 2000.

 

Scandia 2000

Temat för årets poster är just fredade djur som finns i våra svenska skogar. Cirka 585 av de cirka 50 000 kända växt- och djurarterna i Sverige är fridlysta i hela landet. Syftet med fridlysning är att skydda en växt- eller djurart som riskerar att försvinna eller utsättas för plundring. För djurarter innebär fridlysningen att man inte får döda, skada eller fånga de fridlysta djuren.

Och än finns det hopp, genom att göra medvetna val och att främja den biologiska mångfalden. Ett exempel på att människan faktiskt kan vända den negativa trenden kring utrotning av djur är Uttern som nu har börjat ses på platser där den inte har setts på flera årtionden.

Banner_poster_SV_1000x257.png

 

            Den vitryggiga hackspetten

Scandia 2000 poster hackspett 400x400.jpg

Därför är Scandia 2000 certifierat enligt antingen FSC:s eller PEFC:s krav. Det innebär bland annat att lövskog har bevarats och död ved har lämnats kvar för att skydda känsliga arters livsmiljöer och främja den biologiska mångfalden. Det är alltså viktigt hur skogen brukas. För vissa, den vitryggiga hackspetten, är det en fråga om liv och död.Behöver du komplettera din samling finns samtliga posters att beställa här utan kostnad 

 

Beställ poster här

              Mal

Mal_SV_400x400.jpg
Malen liknar ingen annan fisk i våra svenska vatten, den är bland annat en av världens störta sötvattensfisk. Men dess utbredning har under de senaste hundra åren minskat kraftigt, idag finns Malen endast i några få sjösystem i södra Sverige. Idag finns flera projekt för att främja Malens utbredning och arten har blivit allt vanligare. Scandia 2000 produceras med miljön i åtanke och är en av de mest klimatvänliga papperskvaliteterna i världen. 

 

Läs mer om Scandia 2000