Nyheter, 2021

Avisering om förändrade försäljningsvillkor

15 okt 2021 — Nya Försäljningsvillkor
Skriv ut

Situationen på råvarumarknaden samt senaste tidens kraftigt stigande energikostnader gör att vi måste avisera om förändrade försäljningsvillkor med kortare varsel än tidigare.

Situationen på råvarumarknaden samt senaste tidens kraftigt stigande energikostnader gör att vi måste avisera om förändrade försäljningsvillkor med kortare varsel än tidigare.

Pappersbrist, långa ledtider, prisjusteringar 

Nuvarande situation på råvarumarknaden gör att våra leverantörer inte längre har möjlighet att avisera oss med en normal framförhållning utan tvingas genomföra snabba prisjusteringar/ påslag för att hantera dessa kostnadsökningar. Utöver detta råder en pappersbrist, vilket får till följd att ledtider förlängs och att priser inte kan garanteras för längre perioder.

 

Utifrån detta behöver vi därför göra avsteg från tidgare gällande försäljningsvillkor och måste agera utifrån våra leverantörers prisaviseringar, vilket medför att vi inte längre kan garantera aviseringar med 30 dagars framförhållning utan kan tvingas genomföra prisjusteringar med betydligt kortare varsel och baserat på de inprishöjningar vi själva får från våra leverantörer.

Detta är något vi naturligtvis inte önskar, men under rådande marknadsituation har vi tyvärr ingen annan möjlighet, då vi inte kan absorbera de prisökningar samt extrakostnader som bruken tvingas genomföra pga rådande situation med snabbt stigande energi- och råvarukostnader

Förändringen genomförs fr o m 18 oktober och är gällande tillsvidare . 

 

Antalis AB
Jonas Palmgren
Commercial Director