Nyheter, 2021

Avisering om prishöjning

21 okt 2021 —
Skriv ut

Med fortsatt kraftigt stigande energipriser i Europa, höga råvarukostnader och rådande pappers- och råvarubrist ser vi en markant kostnadsökning, vilket gör det omöjligt för våra leverantörer att upprätthålla sin produktion utan att få förbättrad kostnadstäckning för dessa markanta ökningar. Våra leverantörer tvingas därför med kort varsel genomföra prishöjningar för att hantera den marknadssituation som vi befinner oss i för tillfället.

Med fortsatt kraftigt stigande energipriser i Europa, höga råvarukostnader och rådande pappers- och råvarubrist ser vi en markant kostnadsökning, vilket gör det omöjligt för våra leverantörer att upprätthålla sin produktion utan att få förbättrad kostnadstäckning för dessa markanta ökningar. Våra leverantörer tvingas därför med kort varsel genomföra prishöjningar för att hantera den marknadssituation som vi befinner oss i för tillfället.

Till följd av detta tvingas vi genomföra prishöjningar för leveranser från vårt lager samt för direktorder från bruk. 

Prishöjningar för leveranser från vårt lager fr.o.m 8 november 2021 samt för direktorder från bruk för leveranser fr.o.m 1 november, på mellan 5-20% inom följande produktområden​

 

  • Bestruket papper
  • Obestruket papper
  • Färgat/designpapper
  • Kontorspapper
  • Grafisk kartong
  • Storformatsprodukter
  • Självhäftande
  • Kuvert
  • Packaging/Emballage                                                                                                                                   

Prishöjningen  omfattar alla förpackningstyper. Justeringar kan även genomföras för vissa specialformat och ytvikter samt för vissa av våra servicetjänster.

Kontakta gärna din säljare för mer detaljerad information kring prishöjningen (se medarbetare här)

 

Antalis AB
Jonas Palmgren
Commercial Director