mån-fre 08:00-16:30
KONTAKTA OSS
Nyheter, 2021

Avisering om prishöjning

10 dec 2021 —
Skriv ut

Sedan flera månader har vi haft kraftigt ökade energipriser i Europa. Denna kostnadsökning på energi samt kostnadsökningar på alla övriga insatsvaror, tillsammans med fortsatt höga priser på pappersmassa och övriga råvaror samt ökade logistikkostnader, gör att våra leverantörer tvingats avisera oss prishöjningar. Därtill råder det fortsatt en pappers- och råvarubrist inom många områden samt brist på transportkapacitet som påverkar tillgängligheten.

Sedan flera månader har vi haft kraftigt ökade energipriser i Europa. Denna kostnadsökning på energi samt kostnadsökningar på alla övriga insatsvaror, tillsammans med fortsatt höga priser på pappersmassa och övriga råvaror samt ökade logistikkostnader, gör att våra leverantörer tvingats avisera oss prishöjningar. Därtill råder det fortsatt en pappers- och råvarubrist inom många områden samt brist på transportkapacitet som påverkar tillgängligheten.

Till följd av detta tvingas vi genomföra prishöjningar för leveranser fr.o.m. 10 januari 2022 inom följande produktområden. 

Prishöjning

Bestruket papper    10-15 %
Obestruket papper    10-15 %
Färgat / Design papper      5-15 %
Kontorspapper   15-20 % 
Grafisk kartong      3-10 %
Storformatsprodukter      5-15 %
Kuvert      5-10 % 
Självhäftade      5-10 % 
Grafiska tillbehör (färg & plåt)    15-20 % 
Packaging / Emballage     
               Well   11-13 %
               Övrigt förpackningsmaterial      5-20 %

 

Prishöjningen omfattar alla förpackningstyper.

Alla ökade kostnader för energi och logistik tvingar oss också att avisera en höjning av vårt energi- och logistiktillägg från dagens 3,9% till 4,9%. Detta gäller för alla lagerleveranser 
fr o m den 10 januari 2022

Justeringar kan även genomföras för vissa specialformat och ytvikter samt för vissa av våra servicetjänster. Aktuella priser hittar du i vår webbshop. Kontakta gärna din säljare för mer detaljerad information kring prishöjningen.