Nyheter, 2022

Avisering om prishöjning

14 jan 2022 —
Skriv ut

Fortsatta kostnadsökningar på energi samt alla övriga insatsvaror, tillsammans med fortsatt höga priser på pappersmassa och logistik, gör att våra leverantörer tvingats avisera oss ytterligare prishöjningar. Därtill råder det fortsatt en pappers- och råvarubrist inom många områden samt brist på transportkapacitet som påverkar tillgängligheten.

Fortsatta kostnadsökningar på energi samt alla övriga insatsvaror, tillsammans med fortsatt höga priser på pappersmassa och logistik, gör att våra leverantörer tvingats avisera oss ytterligare prishöjningar. Därtill råder det fortsatt en pappers- och råvarubrist inom många områden samt brist på transportkapacitet som påverkar tillgängligheten.

Till följd av detta tvingas vi genomföra prishöjningar för alla leveranser fr o m 14 februari 2022 inom följande produktområden

Prishöjning

Bestruket papper    10-12 %
Obestruket papper    10-12 %
Färgat / Design papper      5-10 %
Kontorspapper     5-10 % 
Grafisk kartong      4-5 %
Storformatsprodukter      5 %
Kuvert      6 % 
Självhäftade      4 % 

 

Prishöjningen omfattar alla förpackningstyper.

Justeringar kan även genomföras för vissa specialformat och ytvikter samt för vissa av våra servicetjänster. Aktuella priser hittar du i vår webbshop. Kontakta gärna din säljare för mer detaljerad information kring prishöjningen.