Nyheter, 2022

Avisering om prishöjningar inom
Visuell Communication / Storformat

01 sep 2022 —
Skriv ut
Banner-home-antalis.jpg

På grund av ökade kostnader på såväl energi, råvaror och transporter har våra leverantörer tvingats avisera oss om en ny prishöjning för att täcka sina ökande kostnader. Detta är nödvändigt för att de skall kunna säkra fortsatt produktion också framöver.

På grund av ökade kostnader på såväl energi, råvaror och transporter har våra leverantörer tvingats avisera oss om en ny prishöjning för att täcka sina ökande kostnader. Detta är nödvändigt för att de skall kunna säkra fortsatt produktion också framöver.

Till följd av detta tvingas vi genomföra prishöjningar av storformatsprodukter samt självhäftande material med 3-10% för alla leveranser fr o m 1 oktober 2022.

Prishöjningen omfattar alla förpackningstyper. 

Justeringar kan även genomföras för vissa specialprodukter, specialformat och ytvikter samt för vissa av våra servicetjänster. 
Aktuella priser hittar du i vår webbshop.

Kontakta gärna din säljare för mer detaljerad information kring prishöjningen.

 

Antalis AB

 

Jonas Palmgren
Commercial Director