Nyheter

Avisering om prisändring på utvalda produkter

17 maj 2022 —
Skriv ut
Banner-home-antalis.jpg

Trots det fortsatt höga kostnadsläget på energi samt alla övriga insatsvaror har vi lyckats få en prissänkning på vissa utvalda produkter tack vara ändrat energitillägg från en av våra större leverantörer. Situationen i Europa kan innebära att dessa energitillägg framgent förändras både uppåt och nedåt.

Trots det fortsatt höga kostnadsläget på energi samt alla övriga insatsvaror har vi lyckats få en prissänkning på vissa utvalda produkter tack vara ändrat energitillägg från en av våra större leverantörer. Situationen i Europa kan innebära att dessa energitillägg framgent förändras både uppåt och nedåt.

Till följd av detta sänker vi priserna på Novatech, UPM Sol och Edixion med 30 öre/kg

för alla leveranser fr o m 17 Maj 2022.  

 

Hälsningar

Antalis AB

 

Jonas Palmgren

Commercial Director