Nyheter, 2022

Avisering om prishöjningar

19 maj 2022 —
Skriv ut
Banner-home-antalis.jpg

Det råder fortsatt obalans mellan tillgång och efterfrågan på såväl råvaror, energi samt färdiga produkter på marknaden. Det är flera faktorer som driver denna obalans. En ökad efterfrågan av material och transporter i samband med öppningen efter Covid 19, den långvariga strejken i Finland på flera bruk, samt effekterna av Rysslands invasion av Ukraina med allt större materialbrister samt kraftigt stigande kostnader för såväl råvaror, energi som transporter.

Producenterna tvingas nu att avisera oss om en ny prishöjning för att täcka sina ökande kostnader. Detta är nödvändigt för att de skall kunna säkra fortsatt produktion också framöver. Om/hur det förfärliga kriget i Ukraina ytterligare kommer påverka tillgängligheten av råvaror, handelsstopp eller prisbild vet vi ännu inte men kan självklart leda till snabba förändringar.

Det råder fortsatt obalans mellan tillgång och efterfrågan på såväl råvaror, energi samt färdiga produkter på marknaden. Det är flera faktorer som driver denna obalans. En ökad efterfrågan av material och transporter i samband med öppningen efter Covid 19, den långvariga strejken i Finland på flera bruk, samt effekterna av Rysslands invasion av Ukraina med allt större materialbrister samt kraftigt stigande kostnader för såväl råvaror, energi som transporter.

Producenterna tvingas nu att avisera oss om en ny prishöjning för att täcka sina ökande kostnader. Detta är nödvändigt för att de skall kunna säkra fortsatt produktion också framöver. Om/hur det förfärliga kriget i Ukraina ytterligare kommer påverka tillgängligheten av råvaror, handelsstopp eller prisbild vet vi ännu inte men kan självklart leda till snabba förändringar.

Till följd av detta tvingas vi genomföra prishöjningar för alla leveranser
fr o m 15 juni 2022 inom följande produktområden.

Prishöjning

Bestruket papper     5-7 %  
Obestruket papper       3-5 %  
Kontorspapper      5-15 %  
Storformatsprodukter    3-10 %   
Packaging / Emballage    2-5 %  

Prishöjningen omfattar alla förpackningstyper.

Justeringar kan även genomföras för vissa specialprodukter, specialformat och ytvikter samt för vissa av våra servicetjänster.
Aktuella priser hittar du på vår hemsida. Kontakta gärna din säljare för mer detaljerad information kring prishöjningen.