Nyheter, 2022

Avisering om prishöjning på offset plåt

30 nov 2022 —
Skriv ut
Banner-home-antalis.jpg

På grund av ökade kostnader på såväl energi, råvaror och transporter har vår leverantör tvingats avisera oss om en ny prishöjning för att täcka sina ökande kostnader. Detta är nödvändigt för att de skall kunna säkra fortsatt produktion också framöver.

På grund av ökade kostnader på såväl energi, råvaror och transporter har vår leverantör tvingats avisera oss om en ny prishöjning för att täcka sina ökande kostnader. Detta är nödvändigt för att de skall kunna säkra fortsatt produktion också framöver.

Till följd av detta tvingas vi genomföra prishöjningar för alla leveranser av offsetplåt
med 5% fr.om. 1 januari 2023.

Prishöjningen omfattar alla förpackningstyper.
Aktuella priser hittar du i vår webbshop. Kontakta gärna din säljare för mer detaljerad information kring prishöjningen.

 

Jonas Palmgren
Commercial & Business Development Director, Antalis AB