Innovation, Nyheter, Emballage

Hur kan vi reducera miljöpåverkan från transporter?

22 mar 2022 — miljövänliga förpackningar, återvinningsbara förpackningar, sista milen, grön logistik
Skriv ut
impact of transportation

Som företag handlar miljövänlighet inte bara om produkten du säljer utan även om leverans och paketering av dina varor.

Som företag handlar miljövänlighet inte bara om produkten du säljer utan även om leverans och paketering av dina varor.

Den senaste ökningen av flaskhalsar för globala leveranser och ökande transportkostnader betonar viktigheten av transport för produktion- och handelsverksamheter. Transporter utgör en stor andel av försörjningskedjor och de generella kostnader som tillkommer. Transport och distribution står samtidigt för ca 25% av alla utsläpp av växthusgaser i Europa, där ca en tredjedel utgörs av produkttransporter,

 

Parallellt dundrar e-handeln på vilket gör att en bra förpackning och transportpraxis är helt avgörande för e-handelsverksamheter - både när det kommer till driftkostnader och varumärkets profil.

 

EU-kommissionen annonserade nyligen om planer om sänkningar av växthusgasutsläpp, men inga konkreta detaljer är på plats ännu. En sak är däremot klart - alla måste sänka sitt CO2-avtryck för miljön.

Välj bra partners

Ett bra sätt att klara dessa utmaningar är att välja rätt partner. Transport- och logistikföretag agerar ofta på olika sätt när det handlar om deras miljömässiga tänk. Därför är det vettigt att fråga om deras miljöpolitik när du ska överväga ett samarbete.

 

Har de t.ex. EU-blomman som ger riktlinjer om hur de ska sänka sin miljöpåverkan? Vilka ISO-certifieringar har de för sin drift?

 

 

EU-blommans logga

 

Var inte rädd för att ställa mer djupgående frågor:

  • Hur när ligger deras distributionscenter till dina kunder? Ju längre resa, desto mer miljöpåverkan.
  • Vilka slags fordon använder de i sin verksamhet? Elektriska fordon, dieselfordon eller något däremellan
  • Använder de teknik för geolokalisering för att optimera ruttplaneringen?
  • Ser de över tryck i däcken för att säkerställa bästa möjliga bränsleeffektivitet?

 

Om du vill ha full överblick över din miljöpåverkan är det viktigt att få en inblick i hur logistikverksamheterna hanterar dina produktleveranser. 

Börja med förpackningen

Vill du optimera logistiken i förhållande till produktförsändelser? Om svaret är ja, bör du börja med förpackningen. Om den är för liten eller inte robust nog kan produkterna skadas och resultera i direkta förluster. De returer och nya försändelser som dessutom följer kan dubbla eller tredubbla de miljömässiga kostnaderna i jämförelse med en felfri leverans. 

 

Men åt andra hållet finns det samtidigt överpaketering. För mycket emballage kräver inte endast mer råvara utan även mer energi till transport. Emballage som är anpassat till produkten kräver mindre eller ingen utfyllnad alls för att skydda innehållet optimalt. Dessutom minskar problematiken med att transportera luft, vilket är mycket dyrare än vad det låter.
 

 

Transporter och miljöpåverkan


 

Förpackningar i rätt storlek kräver även mindre utrymme i lastbilar vilket betyder fler varor per last och färre transporter.

Sista milen

Vid produktleveranser är sista milen den viktigaste. Turen från lagret eller distributionscentret till slutdestinationen utgör minst halva delen av den totala kostnaden för leveransen. Med alla korta turer som oftast leder till ställen i mer tätbebyggda områden står även denna del av transporten för ca halvdelen av CO2-utsläppen vid typiska leveranser.

 

Elektriska fordon är en uppenbar men dyr lösning. IKEA har förpliktigat sig till använda elektriska lastbilar till deras leveranser. Deras transportpartner har redan byggt ut sin elektriska transportflotta och kan hantera städer i storlek med Paris, Shanghai och New York. IKEA planerar att ha fasat ut alla CO2-utsläpp från deras sista milen-leveranser till 2025.

 

Företag med mindre produkter kan även överväga cykelbud och elcyklar vid leverans till privatpersoner eller kontor. Det reducerar trängsel i städerna och utsläpp av växthusgaser.
 

 

cykelbud med små paket


 

Målet med en bättre sista milen-logistik är snabbare, mer effektiv och mer miljövänliga produktleveranser. Det involverar ofta att hantera stora transportflottor i dynamiska och föränderliga situationer. Det handlar också om att koordinera uppsamlingspunkter med kapacitet till försändelser och att kombinera leveranser med pick-ups och returer för att undvika tomma budbilar. Inte helt överaskande är det många företag som väljer att få hjälp med att organisera data. Software-företag som Urbantz i Bruxelle hanterar alla involverade variabler i sista milen-logistiken. En annan möjlig lösning är att outsourca hela uppgiften till en erfaren logistikverksamhet.  

 

Summa summarum

Oavsett vad man väljer börjar processen med en förnuftig förpackning som kräver mindre material, sänker lagerkostnader och reducerar CO2-utsläpp i samband med produktförsändelser.

 

_________________________________________

Källor:

EC Europa, 2020, Transport emissions

Global tranz, 2019, Transportation costs

Nefab, 2016, Total cost of logistics

ADEME, 2019, Ecolabel

MotorWorld, Ikea to electrify the last kilometer to Canada with lion electric