Let's protect the future!
Våra Miljöverktyg
Green Card,
omfattande miljöinformation

Green card,
omfattande miljöinformation

Det är många miljökriterier att ta hänsyn till vid köp av förpackningar

För att göra det lite enklare har vi därför utvecklat Green Card:

  • Ger dig den miljöinformationen du saknar om förpackningsprodukter
  • Hjälper dig att analysera olika produkters miljöprestanda i förhållande till olika kriterier

 

Ett kort med omfattande miljöinformation

green-card-detail.jpg

Under 2021 genomförde Antalis en undersökning i samarbete med IFOP (French Institute of Public Opinion) med 600 av våra B2B-kunder i sex olika länder. Undersökningen visade bland annat att kunderna idag introducerar fler och fler miljövänliga kriterier till sina samarbetspartners.

Green Card är uppbyggt kring de fyra stora miljöutmaningarna som våra kunder står inför.

GSS-picto-7.jpg (PICTO-41)

FÖREBYGGANDE AV FÖRORENINGAR

REACH-systemet kräver identifiering och registrering av alla kemiska ämnen som används i Europa: Alla produkter som inte är förbjudna eller begränsade (det specifika datumet) kan omfattas av Green Card.

GSS-picto-4.jpg (PICTO-2)

ANSVARSFULL ANVÄNDNING AV RESURSER

% i vikt av nytt biobaserat material

% i vikt av PIR återvunnet material

i vikt av PCR återvunnet material

Möjlighet till återvinning

GSS-picto-8.jpg

KLIMATFÖRÄNDRINGAR

CO2-avtryck

GHG-utsläpp

GSS-picto-2.jpg

BEVARANDE AV BIOLOGISK MÅNGFALD

Certifierad resurs

Annan miljöinformation såsom produktionsland

Allt du behöver veta om Green Card

VÅRA MILJÖVERKTYG

Valet av miljövänliga förpackningar
ligger i dina händer!

Upptäck Green Star System®
och Green Card

Läs mer
Eco-friendly packaging

Våra initiativ för att bidra till en hållbar framtid

Insert_survey.jpgAntalis miljöundersökelse bland våra kunder

gss_small.jpg

Green Star System®, miljöfokuserad produktklassifikation

Insert_protect-the-future.jpg

MILJÖ: Våra initiativ för att värna om miljön