Let's protect the future!
Våra Miljöverktyg
Green Star System®,
Produktklassificering inom miljö

Green Star System®,
Produktklassificering inom miljö

För att göra det enkelt att välja miljövänliga förpackningar har vi utvecklat Green Star System®.

Ett system som klassificerar produkters miljöprestanda. För dig betyder det att det blir lättare att jämföra produkters miljöprestanda i förhållande till en given funktion.

 

Ett 5-stjärnigt poängsystem

Klassificeringen baseras på de 4R-kriterierna som stödjer modellen för cirkulär ekonomi. Ju fler stjärnor en förpackning har, ju bättre är den.

 

GSS-ICONS.jpg

GSS-0.jpg (GREEN STAR SYSTEM_rgb_whiteBG_0)

Vilka produkter är exkluderade från klassificeringen?

Det finns två huvudsakliga skäl till att utesluta en produkt:

  • Säkerhet: om produkten är sammansatt av « Substances of Very High Concern » (REACH SVHC).
  • Brist på gröna egenskaper: om produkten inte är återvinningsbar och/eller har en låg (<25%) andel återvunnet/biobaserat material

Vilka är klassificeringskriterierna för 4R? 

Green Star System® analyserar säkerhet, utvinning av råvaror och produktens livslängd.

GSS-picto-1.png


REACH

Produkter i REACH under Substances of Very High Concern (SVHC) är exkluderade från klassificeringen

GSS-picto-2.png


RENEWABLE

Andelen förnybart material

GSS-picto-3.png


RECYCLED 

Andelen återvunnen råvara

GSS-picto-4.png


RECYCLABLE

Produktens tekniska återanvändbarhet

En gedigen metodik

GSS-picto-5.jpgGenom ett samarbete med certifierade miljöexperter.

GSS-picto-6.jpgGenom att publicera flera produkttester utförda av produktspecialister och i samarbete med våra leverantörer, för att säkerställa ett konsekvent resultat.

Allt du behöver veta om Green Star System®

Våra initiativ för att bidra till en hållbar framtid

Insert_survey.jpgAntalis kundundersökning om miljö

green_card.jpgGreen Card, omfattande miljöinformation

Insert_protect-the-future.jpgMILJÖ: Våra initiativ för att värna om miljön