packaging-news, Inspiration, Förpackningar med wow-effekt, Trender, customer-survey, Nyheter

Hur mycket bryr sig kunderna om miljön egentligen, och har det inflytande på deras köpbeteende?

21 sep 2021 — Miljövänligt emballage, Miljöundersökning, Kundundersökning, Grön förpackning, Miljövänliga förpackningar, Köpbeteende
Skriv ut
Miljøundersøgelse

De stigande kraven inom miljöfrågan har medfört ett skifte i konsumenternas köpbeteende, från produktbaserat till miljöfokuserat - och det är positivt. För om målet om en grönare framtid ska uppnås måste miljön vara i fokus.

De stigande kraven inom miljöfrågan har medfört ett skifte i konsumenternas köpbeteende, från produktbaserat till miljöfokuserat - och det är positivt. För om målet om en grönare framtid ska uppnås måste miljön vara i fokus.

Köpbeteendet hos konsumenter och företag världen över är grundläggande om miljöproblemen ska förbättras, och allt börjar med hur engagerade konsumenterna är. För att komma i mål behöver vi implementera ett miljövänligt tillvägagångssätt från inköp av råvaror, paketering, distribution och avfallshantering.

Kunderna omfamnar en miljövänlig politik

I samarbete med IFOP har vi undersökt kundernas engagemang i miljöfrågor samt sett närmare på hur det påverkar deras köpbeteende. Undersökningen gjordes bland företagskunder i Frankrike, Danmark och Storbritannien - och det gav uppmuntrande resultat. Av de 302 respondenterna har 60% redan en CSR-politik, eller arbetar med att utveckla en.

Företagens verksamhetsområden innefattade detalj- och grossisthandel, mat- och dryckesvaruproduktion, maskiner och utrustning, elektronik, E-business och transport.

 

Study-result-communication_se2.jpg

 

44% av de tillfrågade erbjuder redan miljöinformation om deras produkter och tjänster online. Samtidigt ser sig 57% som genomsnittliga när det kommer till framsteg i hanteringen av miljöutmaningar, medan 27% ser sig själva som snabba. Siffran är högre för de företag som har en CSR-politik. Endast 16% av de tillfrågade uppfattar sina framsteg som långsamma.

Ser man på Covid-pandemins inflytande på företagens miljöplaner är skillnaden mellan de 3 länderna liten. 21% säger att de har bromsat in sina ansträngningar för att takla miljöfrågorna medan 70% menar att det inte har haft något inflytande på deras planer. Endast 9% av företagen uttalar att de har påskyndat sina miljöplaner grundat pandemins start.

Miljövänliga tendenser bland nutidens konsumenter

Ser man på köpkriterier och hur de påverkar beslutsprocessen är pris fortfarande den viktigaste parametern. Mer än halvdelen av företagen (51%) uttalar att konkurrenskraftiga priser är det viktigaste köpkriteriet. Ett mer anmärkningsvärt resultat är att emballageprodukters miljöpåverkan värderas som näst viktigast - på delad plats med funktionalitet. Dessa två kriterier rankar näst högst (43%) bland alla kriterier, och slår därmed faktorer som "produktsortimentets bredd" (35%) och leverantörens rykte (26%).

Trots att priset fortfarande är en viktig parameter för inköpschefer, uttalar nästan två tredjedelar av de tillfrågande företagen att de är öppna för idéen om att betala mer för miljövänliga produkter.

 

Study-result-communication_se2_nr2.jpg

 

Ser man på köpkriterier tar Antalis kunder redan en rad olika miljöfrågor i beaktning. I genomsnitt inkluderar de fler än 5 miljökriterier i beslutsprocessen. De vanligaste är avfallsreduktion (55%), produktens återvinningsbarhet (54%) samt användningen av återvunna material (54%). Användning av förnybara material (45%) samt att reducera sin användning av icke-förnybara material (40%), som t.ex. vissa plaster, rankar också högt.

Utöver det överväger många av respondenterna förpackningens ursprung. 49% betraktar ursprunget som viktigt eller mycket viktigt idag, medan 68% förväntar sig att blir viktigare i framtiden. Företag med en CSR-politik har större fokus på området än dem utan.

Vad har vi lärt oss?

Emballagekonsumenterna i Storbritannien, Frankrike och Danmark tar miljöproblemet på allvar. Det framgår tydligt av antalet företag som har eller arbetar med att utveckla en CSR-politik, samt utifrån det antal som regelmässigt använder miljökriterier i beslutsprocessen.

De värderar miljövänligheten högt men betraktar fortfarande pris som viktigaste köpkriteriet.

VIRGINIE-MALLET_945x378.jpg

Virginie Mallet, Marketing Director för Packaging, Antalis:

Undersökningen visar att många företag redan är engagerade i miljöfrågor och tänker fortsätta att takla dessa efter bästa förmåga - och det är bra. Som ledande distributör av emballagelösningar i Europa är vår strategi uppbyggd omkring hållbarhet. Vi vill hjälpa våra kunder att implementera en miljövänlig strategi. Vårt mål är att erbjuda miljövänliga alternativ inom hela sortimentet. Våra leverantörer är noggrant utvalda genom Antrak, vår plattform för värdering av leverantörer som säkerställer dig en ansvarsfull och 100% spårbar försörjningskedja."