Nyheter, Trender, customer-survey, Emballage

4 vägar till miljövänligt emballage

21 sep 2021 — Miljövänligt emballage, miljövänliga förpackningr, återvinningsbart emballage, hållbar logistik
Skriv ut
Top 4 ideas for eco-friendly packaging

Den gröna vågen sköljer över oss alla, inte minst förpackningsindustrin. För att minska miljöpåverkan är det därför viktigt att välja ansvarsfulla produkter och hållbara förpackningslösningar. Men kan man göra göra den förändringen utan att kompromissa på produktskyddet?
Svaret är ja!

Den gröna vågen sköljer över oss alla, inte minst förpackningsindustrin. För att minska miljöpåverkan är det därför viktigt att välja ansvarsfulla produkter och hållbara förpackningslösningar. Men kan man göra göra den förändringen utan att kompromissa på produktskyddet?
Svaret är ja!

Vad är miljövänliga förpackningar?

Miljövänliga förpackningar är allmänt känt som hållbara förpackningar. De är viktiga för framtiden då de hjälper till att sänka koldioxidutsläppen samt minska avfallet. 

Men vad är egentligen miljövänliga förpackningar? Det finns tyvärr ingen officiell definition, men det handlar om verksamhetens egna process. Vilka ändringar kan din verksamhet göra för största möjliga miljömässig skillnad?

 

Att välja en miljövänlig förpackningslösning

För att kunna välja en miljövänlig förpackning behöver du ställa dig själv rätt frågor:

1. Är materialet förnybart eller återvunnet? Förnybara material är tillverkade av naturliga resurser som kan fyllas på efter användning om och om igen.

2. Är förpackningen återanvändbar eller återvinningsbar? En återvinningsbar förpackning kan samlas in, behandlas och materialåtervinnas till nytt råmaterial eller ny produkt. Hur pass återvinningsbar en förpackning är beror på hur den är uppbyggd. Monomaterial är till exempel bättre ur ett återvinningsperspektiv.

3. Hur stort är CO2-avtrycket? Vissa produkter släpper ut mycket koldioxid vid tillverkning, medan transporten är syndaren hos andra. Undersök även om materialen bionedbrytbara och återvinningsbara.

4. Är din förpackning anpassad till produktens storlek? Skräddarsydda förpackningar är det bästa sättet att reducera spill och minimera emballageåtgången.

 

Se över hela försörjningskedjan

En miljövänlig förpackning kan kräva optimering genom hela försörjningskedjan. Det innebär att du ser över logistiken ändå från de basala supply chain-funktionerna till design och distribution. Hur kommer man sedan vidare därifrån?

  • Inköp är ett första steg mot en grönare förpackning. Föredra alltid hållbara råmaterial eller innovativa lösningar till din miljövänliga förpackning. Välj förnybara material som t.ex. träfiberbaserade material som är FSC- eller PEFC-certifierade. Du kan även välja återvinningsbara material som termoplaster, t.ex. PE eller PP. Att välja redan återvunna material är också att föredra, t.ex. återvunnet papper, kartong eller well.

 

4-ideas-for-eco-friendly-packaging-BODY-1.jpg

 

  • Design står näst på tur att ses över för att undvika överpaketering. Att t.ex. välja storleksanpassade lådor gagnar både miljön, kunden och din budget. Tomutrymme och överflödigt förpackningmaterial frustrerar kunder och skapar en negativ upplevelse av ditt varumärke. Det höjer även försändelsekostnader och bränsleförbrukningen. En studie från The Empty Space Economy från Forbes Insight beräknar att man globalt kan spara 46 miljader dollars årligen genom att eliminera tomutrymmet i förpackningar.
     
  • Sträva efter en grönare transport. Lokal produktion är ett socialt, ekonomiskt och hållbart sätt att reducera bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen. Utöver det är mindre och lättare paket enklare att transportera, och just därför är det en fördel att minska den samlade vikten och storleken på din förpackning. På det sättet reducerar du antalet fordon och dess CO2-utsläpp. Har du dessutom lokalt producerade råmaterial? Då är det ännu mer miljövänligt!
     
  • En effektiv återvinning är sista nyckeln till din mer miljövänliga förpackning. Fokusera på monomaterial = samma material till hela förpackningen. Föredra även bionedbrytbara, växtbaserade eller andra miljövänliga alternativ som hjälper din förpackning att ingå i cirkulär försörjningskedja. Vissa material bryts ner snababre än andra, så se till att du har exakt information för att kunna bidra till en så effektiv återvinning som möjligt.

 

Trash

Hur skyddar vi framtiden?

Efterfrågan på miljövänliga förpackningar är större än någonsin och Covid-19 har tvingat fram behov att anpassa sig. E-handeln ökar och konsumenterna återvinner i allt större utsträckning - Vi kan helt enkelt inte ignorera vikten av hållbara förpackningslösningar.

Mer än två tredjedelar av konsumenterna är villiga att betala mer för förpackningar med lägre miljöpåverkan. I Storbritannien har 50% av konsumenterna redan bytt till andra varumärken för miljöns skull.* Därför bör den nuvarande linjära modellen inom förpackningsindustrin ses över på nytt.

Vi önskar självklart att bidra till denna utveckling och arbetar aktivt för att minimera vår miljöpåverkan genom att köpa hållbara material från ansvarfulla leverantörer, designa miljövänliga lösningar och reducera CO2-utsläppen i hela försörjningskedjan.

 


*  McKinsey,  2020,  https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/meet-the-next-normal-consumer

LADDA NER VÅRT NYA WHITE PAPER

Miljövänliga förpackningar
på ett inspirerande
och innovativt sätt

20 SIDOR MED TIPS, GUIDER
OCH KUNDCASE

Ladda ner
Miljövänliga förpackningar