Inspiration, Trender, Nyheter, Emballage

Boosta försäljningen med en grön förpackning

21 sep 2021 — Miljövänliga förpackningar, återvinningsbara förpackningar, innovativa förpackningar, återvinning, miljövänligt emballage
Skriv ut
How sustainable packaging can impact sales

Den växande efterfrågan hos konsumenter för både kundupplevelser och grönare förpackningar ger speciella utmaningar till förpackningsindustrin. Konsumenterna vill inte bara ha miljövänliga förpackningar utan även unika kundupplevelser. Den växande e-handeln och många miljöutmaningar gör det svårt för företag att hinna med kundernas förväntningar.

Den växande efterfrågan hos konsumenter för både kundupplevelser och grönare förpackningar ger speciella utmaningar till förpackningsindustrin. Konsumenterna vill inte bara ha miljövänliga förpackningar utan även unika kundupplevelser. Den växande e-handeln och många miljöutmaningar gör det svårt för företag att hinna med kundernas förväntningar.

Hur påverkar miljövänligt emballage?

Miljövänligt emballage tar hänsyn till miljöpåverkan genom produktens hela livscykel med ändamålet att minimera den negativa påverkan på miljöns och människors hälsa.

 

Nyckeln till hållbart emballage är att skapa produktanpassade förpackningar i lätta och miljövänliga material. Innovationer gör det möjligt att skapa storleksoptimerat och hållbart emballage som ökar effektiviteten i försörjningskedjan. Ett byte från konventionella till miljvänliga material kan tillsammans med minskad emballageförbrukning ge dig en grönare profil.

 

Kundernas förväntningar har ändrat sig

Enligt Antalis miljöundersökning som utförts av IFOP (mars 2021) anser 79% av kunderna att förpackningens miljöpåverkan är viktigt eller mycket viktig. 62% är dessutom villiga att betala mer för miljövänliga förpackningar. Det är en tendens som förväntas att växa då företag som nu är involverade i CSR ännu ligger i framkant i området.

Även om priset fortfarande är det viktigaste köpkriteriet för Antalis kunder kommer miljön på en stabil andraplats tillsammans med förpackningens funktionalitet.

 

statistik över kunder förväntningar.jpg

 

Konsumenternas behov och oro växer

Konsumenterna är idag allt mer miljömedvetna och förväntar sig i stigande grad att företag erbjuder hållbara lösningar som minimerar spill och CO2-utsläpp. 42%  av konsumenter anser att förpackningar av återvunnet  eller hållbart material  är avgörande i deras vardagliga inköpsvanor (Globalwebindex 2019).

Kraven från myndigheter, frivilligorganisationer och konsumenter sätter press på företagen att hitta hållbara lösningar  för att mildra resursutarmning och klimatförändringar. 55% av de amerikanska respondenterna (McKinsey & company survey) rapporterar att de är extremt eller väldigt oroade över förpackningars miljöpåverkan.

Det kan tyvärr vara svårt att tillfredsställa alla behov, speciellt eftersom att många kunders behov skiljer sig åt. Vissa söker återvinningsbart emballage medan andra prioriterar ett lågt CO2-utsläpp. Det de har gemensamt är i alla fall viljan att handla miljövänligt. 60-70% av förbrukarna uttalar nämligen att de är villiga att betala mer för miljövänligt emballage, medan 52% säger att de skulle köpa fler miljövänliga emballageprodukter så länge priset är oförändrat. (Antalis 2021)

 

 

Jakten på en bättre varumärkesupplevelse

Tomutrymme och överflödigt förpackningsmaterial frustrerar ofta kunderna och skapar en negativ varumärkesupplevelse.  Därför bör både grundläggande inköpskriterier och miljöutmaningar vara förankrade med företagets positionering. Den ökade e-handeln i samband med Covid-19-pandemin har dessutom ökat miljöns inflytande på försäljningen.

Sezane, en fransk e-handlare inom mode, har numera endast försändelselådor tillverkade av återvunnen well som kan lämnas tillbaka för återanvändning eller användas som dekorativa lådor i hemmet. Företaget arbetar även på att strömlinjeforma logistiken med produktanpassade förpackningar utan onödiga etiketter och förpackningsmaterial.

 

sustainable-packaging-impact-sales-body2.jpg

 

Efterfrågan på miljövänliga förpackningar är större än någonsin och Covid-19 har framtvingat att vi anpassar oss. Konsumenterna återvinner allt mer och i samband med den ökande e-handeln går det även åt mer emballage. Samtidigt förväntar sig kunderna en unboxing experience när de handlar hemifrån. Därför är det viktigt med smarta förpackningslösningar som kan tillgodose delvis motsägande krav.

Medvetenheten om förpackningar och dess miljöpåverkan ökar hos konsumenterna och mer än två tredjedelar är villiga att betala mer för emballage med lägre miljöpåverkan. I Storbritannien har 50% av konsumenterna redan bytt till andra varumärken för miljöns skull. Det är därför väldigt viktigt för e-handlare att överväga och inkludera miljöfrågan i deras affärsplan (McKinsey 2020).

 

Miljövänlig förpackning från början till slut

För att en förpackning ska vara miljövänlig räcker det inte att tänka design. Förpackningens slutskede måste också tas i beaktning och här gäller det att tänka cirkulärt istället för linjärt. Därför är det viktigt med återvinningsbara eller återanvändbara material.

En strategi som Nespresso har praktiserat i 10 år är att ge kunderna möjlighet att återlämna sina kapslar till närmaste återförsäljare för återanvändning.

 

sustainable-packaging-impact-sales-body3.jpg

 

Men när är emballage återvinningsbart? Emballage är återvinningsbart när det både kan insamlas, behandlas, materialåtervinnas och sättas på marknaden på nytt.

Om du vill att ditt emballage ska ingå i en cirkulär försörjningskedja så bör du fokusera återvinningsbara material, monomaterial (samma material till hela förpackningen) växtbaserade, bionedbrytbara material eller andra miljövänliga alternativ till din förpackning. Tänk på att vissa material bryts ner relativt snabbt medan andra kan ta århundranden på sig.

Om du vill ha hjälp med att se till att din förpackning kan återvinnas effektivt så hjälper våra experter gärna dig.

 

Ett steg i rätt riktning

Miljövänliga och smarta förpackningslösningar säkerställer en bättre kundupplevelse och reducerar CO2-utsläppen från emballagetillverkning och transport. Men gröna förpackningsalternativ är räcker inte. För att främja hållbar utveckling behöver även konsumenterna utbildas och instrueras i korrekt källsortering och återvinning - tillsammans kan vi komma närmare miljövänliga och frustrationsfria förpackningar.

 

________________________________

Källor:

1- McKinsey, undersökning genomfördes på 2,004 konsumenter i åldrarna 18år och uppåt, i Tyskland och Storbritannien, 14-22 april 2020.

2 - https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190516103712.htm

3 - McKinsey, undersökning genomfördes på 2,004 konsumenter i åldrarna 18år och uppåt, i Tyskland och Storbritannien, 14-22 april 2020.

LADDA NER VÅRT WHITE PAPER

Miljövänliga förpackningar
på ett inspirerande
och innovativt sätt

20 SIDOR MED TIPS, GUIDER
OCH KUNDCASE

Ladda ner
Miljövänliga förpackningar