Nyheter

Sälj mer genom miljöfokus

21 sep 2021 — miljövänligt emballage, miljövänliga förpackningar, gröna förpackningar, merförsäljning
Skriv ut
Sälj mer med miljöfokus

62% av kunderna är villiga att betala mer för miljövänliga emballageprodukter, och 79% anser att emballageprodukters miljöpåverkan är viktig eller mycket viktig. Miljöpåverkan är numer andra viktigaste köpkriteriet tillsammans med funktionalitet*, och därför kan många företag idag behöva hjälp med innovativa och gröna förpackningslösningar.

62% av kunderna är villiga att betala mer för miljövänliga emballageprodukter, och 79% anser att emballageprodukters miljöpåverkan är viktig eller mycket viktig. Miljöpåverkan är numer andra viktigaste köpkriteriet tillsammans med funktionalitet*, och därför kan många företag idag behöva hjälp med innovativa och gröna förpackningslösningar.

Oron för miljön tar allt större plats när företag pratar om unboxing experience. Att konsumenterna får känslan av att göra något bra för miljön är viktigt när de öppnar sina paket och ska få en bra upplevelse.

I Storbritannien har 50% av konsumenterna redan bytt till varumärken med större miljöfokus med anledning av oron för miljön. (Mc Kinsey 2020). 
 
Den ökande uppmärksamheten på miljön har medfört att många företag måste införa en helt ny strategi angående i hur stor utsträckning de bör ta ägarskap och ansvar för produktens tillverkning och utgångsfas.
 
Hittils har många företag haft ett linjärt tillvägagångssätt i sin försörjningskedja, men det cirkulära tankesättet med ansvar från vagga till grav där återvinning är viktigt tar allt större plats i företagens strategi.
 
Det handlar om vad kunderna efterfrågar och därför kan inte företagen bortse från miljöfrågan i en framgångsrik strategi.

Häng på den gröna utvecklingen så du inte hamnar efter

Börja med att ställa dig själv dessa 4 frågor om din förpackning, så kan din resa mot en grönare förpackning komma igång!

 

Ett_packaging.pngÄr din förpackning tillvarkad av förnybara eller återvunna material? Förnybara material kommer från naturliga resurser som kan tillverkas på nytt generation efter generation på ett hållbart sätt.

 

Två_packaging.pngKan förpackningen återanvändas eller återvinnas? Emballage är återvinningsbart när det kan källsorteras, behandlas, materialåtervinnas och sättas på marknaden som nya råmaterial eller produkter. Möjligheten till återvinning är olika för olika länder. Ett material kan alltså tekniskt sett vara återvinningsbart trots att det inte återvinns i vissa länder.

Återvinningsbar förpackning med symbol

Tre_packaging.png

Hur stort är CO2-avtrycket? Vissa emballagetyper släpper ut mycket CO2 under tillverkning, medans transport är utmaningen för andra typer. Utöver det kan man även överväga om materialet är biologiskt nedbrytbart och kan återvinnas.

 

Fyra_packaging.pngÄr din förpackning anpassad till produktens storlek? Med en skräddarsydd förpackning kan du reducera spill och emballageförbrukning.

Känner du dig inspirerad till att veta mer om emballage och miljö? Då kan du även kolla in den här artikeln.

 

Källor: *Antalis kundundersökning 2021 (IFOP)

Andra artiklar