Ansvar finns i vårt DNA
Let's protect the future!
Ansvar finns
i vårt DNA

Vi tar hand om miljön

Vi tar ansvar för hela värdekedjan - från början till slut: Inköp, design, distribution och återvinning banar vägen för vårt miljövänliga tillvägagångssätt.

Vi arbetar aktivt med dessa fyra områden för att minimera vår miljöpåverkan. Vi tror på att det här tillvägagångssättet kan göra en skillnad för miljön.

 

Indkøb
INKÖP

Som en förpackningsdistributör har vi ett stort fokus på att förbättre våra inköp genom noggrant utvalda leverantörer och råmateril. Vårt inköpsteam arbetar aktivt med våra leverantörer för att hitta miljövänliga alternativ inom hela sortimentet - ansvarsfulla lösningar som hjälper våra kunder i deras miljöutmaningar.

 • Vi föredrar FSC- eller PEFC-certifierade produkter. 
 • Vi hjälper våra kunder med att välja bra råmaterial.
 • Vi använder återvinningsbar plast i våra förpackningar
 • Vi stärker spårbarheten i värdekedjan genom vår plattform Antrak®.
Design
DESIGN

Våra förpackningsspecialister skapar nytänkande lösningar med så få material som möjligt - utan att kompromissa  med produktskyddet.  Lösningar som utvecklas med förnybara material samt återvinning i åtanke. Våra skräddarsydda lösningar är designade med fokus på de 3 R:en: Reduce, Reuse, Recycle.

 • Reduce: Vi minimerar mängden av material
 • Reuse: Vi designar lösningar som kan återanvändas om det stämmer med kundens behov.
 • Recycle: Vi använder monomaterialsförpackningar och träfiberbaserade material, när det är möjligt.
Distribution
DISTRIBUTION

Vi arbetar ständigt med att reducera vår energiförbrukning samt införa en mer ansvarsfull praxis på flera områden. Vi har effektiviserat och utvecklat våra transportlösningar för att sänka CO2-utsläppen. På det sättet kan vi erbjuda mer ansvarsulla och miljövänliga lösningar till våra kunder.

 • Vi erbjuder produktsortiment med ansvarsfulla och miljövänliga alternativ.
 • Vi ISO 14001-certifierar våra lager för att ha en bättre återvinning samt minska vår energiförbrukning.
 • Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck i samband med transport.
 • Vi reducerar spill och energiförbrukning under lagring.
Recycling
ÅTERVINNING

Återvinning är ett stort prioritetsområde. Våra experter skapar återvinningsbara lösningar och guidar kunderna till mer miljövänliga arbetsflöden. Vi agerar som mellanhanden mellan industrin och våra kunder.

 • Vi förpliktigar oss till att tillhandahålla korrekt information om produktens återvinningsmöjligheter.
 • Vi delar tips och råd från CSR-experter om återvinningsbara lösningar.
 • Vi stöttar våra kunder i deras emballagesortering.