Miljö

green-star-259x162.jpg

Antalis Green Star System™

Ett användarvänligt betygssystem

Antalis Green Star System är baserat på ett globalt erkänt referenspunktsytem för att ranka tjänster och produkter. Systemet kombinerar information om fibern och tillverkningsprocessen, vilka utgör den huvudsakliga miljöpåverkan i ett pappers livscykel. Systemet ger papper betyg i form av stjärnor från noll till fem baserat på miljömässiga kriterier.

 

Fiberns ursprung
För att papper ska anses som miljövänligt måste träfibrerna antingen vara FSC® eller PEFC™ certifierade, eller minst 50 % returfiber med de återstående nyfibrerna i linje med FSC eller PEFC standard.

Tillverkningsprocess
För att en produkt ska definieras som miljövänlig, bör bruket som producerar papperet vara certifierat enligt ISO 14001 och ska ha en miljömärkning med livscykelperspektiv.

Vill du veta mer kan du ladda ner vårt White Paper här.

Läs gärna vår Gröna broschyr där vi berättar om Green Connection och presenterar vårt miljövänliga sortiment. Där finns produkterna listat från tre stjärnor upp till fem stjärnor. 

GSS-Schema-SE.jpg

 

paperman