Checklista vid reklamationer

Pall och paketetiketter

Spara alla pall- och paketetiketter eller brukets kontrollsedel tills jobbet är slutfört och slutkunden har sett och godkänt jobbet. Alla levererade pallar, vare sig de är fulla eller brutna, har alltid en bifogad pallanteckning. Vid en reklamation kommer Antalis alltid att behöva pall- eller paketetikett och batchnummer för att klargöra kravet med leverantören. I händelse av att pall- eller paketetikett saknas kommer reklamationen inte att behandlas.

A4-produkter i lådor och paket: Om palletikett saknas måste batchnumret från lådorna eller förpackningarna anges.

Papper

Ta prover

Ta minst 20 utskrivna ark från en körsekvens och 20 otryckta ark i en sekvens från samma pall. Vid problem konstaterade i samband med efterbehandling av tryckta ark såsom sprickbildning, vikning och skärdamm, delaminering, stansningsproblem etc. måste Antalis som minimum alltid ha 20 prover av de bearbetade arken där problemet är tydligt synlig.

Reklamationen behandlas inte om prover saknas.

Gör tejpavdrag

Dokumentera ytsläpp med tejpavdrag från gummiduken och tryckplåt som du fäster på transparent plastfilm. Försök hitta det ark där ytsläppet skett, spara det och de 20 följande arken.

Saknas tejpavdrag kommer reklamationen inte att behandlas.

Spara Gummidukar

Spara krossade gummidukar från första och sista tryckverket. Spara även arket som orsakade skadan samt de 20 följande.

Om gummiduk saknas kommer reklamationen inte att behandlas.

 

Kontrollera kemin

Ta prover på fuktvattnet vid tork och mottlings problem. Dokumentera vilka färger och fuktkoncentrat som använts. Provtryck gärna med liknande papper för att avgöra om problemet är pappersrelaterat. Spar minst 20 ark även av denna kvalitet. Kontakta någon av våra pappersspecialister om du behöver hjälp med kontrollmätningen.

Saknas prover kommer reklamationen inte att behandlas.

 

Kontrollera temperatur och luftfuktighet.

Vid problem under produktionskörning - kontrollera och notera alltid temperaturen och luftfuktigheten i papperet och i det område där papperet lagras och bearbetas. Ta om möjligt en bild av problemet. Om det finns ett problem med curlning, ta en bild med arket placerat på en plan yta.

 

Leverans av prover

Om inte annat överenskommits måste alla prover levereras i platt format.

 

Övriga villkor för reklamationer

I händelse av skada, där anspråk överstiger det faktiska värdet på den levererade produkten, måste ersättningen för fordring av kostnader alltid anges enligt nedan: Alla priser måste beräknas som kostnadspriser.

  •  Trycktid uppdelad i layout, utskriftstid, inkl. kostnader för bläck och lack.
  •  Presstyp, pressmärke, totalt antal utskriftsenheter, presstorlek, modell och byggår.
  •  Tidsförbrukning för att byta ut en duk.
  •  Dukar och underlag.
  •  Plåtar.
  •  Externa kostnader som extern transport och efterbehandling.
Reklamation

Har du en fråga eller en fundering om en reklamation?

Fyll i formulär
Reklamation

Har du en fråga eller en fundering om en reklamation?

Fyll i formulär