REKLAMATION

Reklamation 900x500.png

 

Det åligger köparen att på lämpligt sätt kontrollera godset vid mottagandet. Köparen skall skriftligen meddela säljaren brist eller fel i godset omedelbart efter att köparen märkt, eller borde ha märkt, bristen eller felet, dock senast

  • när det gäller fel eller brist som framgår av faktura, inom sju (7) arbetsdagar från mottagandet av fakturan.
  • när det gäller fel eller brist som kan iakttas vid okulärbesiktning, senast inom sju (7) arbetsdagar från leverans.
  • när det gäller övriga fel och brister, senast inom tre (3) månader från leverans.

 

Köparen skall lämna tydliga uppgifter för godsets identifiering samt övriga uppgifter som kan vara av betydelse för säljarens behandling av reklamationen. Köparen skall i avvaktan på att reklamationen avgörs vårda godset. Underlåter köparen att reklamera enligt de tider och anvisningar som anges ovan, är säljaren befriad från allt ansvar för felet eller bristen.