Ta mer medvetna beslut när du köper media till storformat

Genom vårt Green Star System™ rankar vi produkter genom två nyckelfaktorer: råvara och återvinningsbarhet.

Alla produkter får ett betyg på en skala mellan noll och fem stjärnor. Syftet är du ska kunna ta mer medvetna beslut gällande materialets råvara och återvinning när du köper media till storformat.

Varför ett betygsystem?

När det finns många påståenden och antagande om vad som är miljövänligt kan det vara svårt att orienteria sig.

Men det finns lite tid för förvirring - vi måste vara självsäkra med våra val. Vi måste kunna förlita oss på fakta och opartiska mätmetoder för hållbarheten på de produkter vi köper.

Inom visuell kommunikation är det hög tid för ett sådant system.

 

Green Star System för media till storformat

 

Hur mäter vi?

Det finns inga åsikter med i rankingsystemet utan vi utgår från strikta kriterier som mäts noggrant och konsekvent. 

Vårt Green Star System™ analyserar en tydlig uppsättning av definierade mättal inom två nyckelfaktorer: råmaterial och slutet på livscykeln.

 

Råvara

Låga betyg ges till produkter som är framtagna med virgin fossila material - i grund och botten, plast - medan högre betyg ges till förnybara material. Ännu högre betyg ges till produkter som är framtagna av återvunnet material.

 

  • Produkter kan vara tillverkade av virgin/ej återvunna råmaterial eller av återvunna material.
  • Råmaterialet kan komma från antingen fossila källor (inte förnybart) eller från förnybara/biobaserade källor.

 

Det ger oss 4 alternativ:

EJ ÅTERVUNNA FOSSILA MATERIAL = kolväte (primärt kol), bränsle eller naturgaser som inte framställts av växter

EJ ÅTERVUNNA FÖRNYBARA MATERIAL = växtbaserade material från en fotosyntetisk produktion

ÅTERVUNNA FOSSILA MATERIAL = har använts tidigare och sedan återvunnits före den nya produktionen.

ÅTERVUNNA FÖRNYBARA MATERIAL = har använts tidigare och sedan återvunnits före den nya produktionen.

 

Slutet på livscykeln

Här tar vi hänsyn till vad som händer efter att produkten har konsumerats. T.ex. är den svår att återvinna? Innehåller den farliga ämnen som inte följer REACH-regleringar?

 

LÅG ÅTERVINNINGSPOTENTIAL - Produkten är svår att återvinna, antingen p.g.a grundläggande design eller för att materialet inte kan återvinnas. Det här blir ibland fallet för multimateriala produkter och material som innehåller tillsatser och vissa adhesiv.

MEDEL ÅTERVINNINGSPOTENTIAL - Produkten är svår att återvinna då det saknas en specifik återvinningsprocess för det materialet. Det här är fallet för plast gjort av PVC och PU.

HÖG ÅTERVINNINGSPOTENTIAL - Materialet går utmärkt att återvinna och kan bli en ny produkt efter använding och återvinning. Några exempel är PET, PP och PE.

REACH - En förordning från EU för att skydda miljö och hälsa hos människor från giftiga ämnen.

 

Framkant idag

Att ta ansvar nu är kritiskt. Men det är också viktigt att kunna visa det. När allt kommer omkring är det konsumenter och betrodda ledare som efterfrågar framsteg. Genom att använda produkter med högt betyg kan du visa för dina kunder och intressenter att du handlar aktivt och tar ansvar för att minska din miljöpåverkan.

I vår webbshop kan du se att alla våra produkter för media inom storformat är rankade med vårt Green Star System™. Nu kan vi tillsammans visa upp mer hållbara alternativ för dina kunder.

 

Branchnorm imorgon?

Idag har vi implementerat Green Star System™ för alla våra media-produkter - imorgon hoppas vi kunna expandera det vidare till samarbetspartners och levernatörer, och till och med att det antagits som industristandard.