Hjälp i djungeln av certifieringar?

Det finns många miljöcertifieringar för våra produkter och tjänster. Om du vill ha hjälp att bena ut vad de faktiskt innebär så är de definierade här nedan.

Green-labels-banner.jpg

FSC.jpg

FSC® (Forest Stewardship Council)


Forest Stewardship Council® (FSC®) är en global icke vinstdrivande organisation med målet att främja ansvarsfull förvaltning av världens skogar. FSC definierar standarder som baseras på principer för en ansvarsfull skogsförvaltning och som går i linje med miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen.

PEFC.jpg

PEFC ™  (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

PEFC-certifiering garanterar att pappret som du använder är tillverkat av massa uteslutande från hållbart förvaltade skogar. Det innebär att man skyddar skogsresurser och tar hänsyn till den ekonomiska och sociala välfärden för den berörda befolkningen.

PCF.png

PCF (Process Chlorine Free)

Det innebär att pappret är tillverkat utan användning av klor i processen vid blekning.

EU.jpg

EU ECOLABEL (EU BLOMMAN)

EU Blomman är en europeisk certifiering som styrs av EU-kommissionen med oberoende och opartiska organisationer som tillsammans ansvarar för implementering på nationell nivå. EU Blomman garanterar en låg miljöpåverkan vid tillverkning av papper. Det innebär lågt luft- och vatten utsläpp, reducerad konsumtion av elektricitet, minimalt spill och förebyggande åtgärder gällande den mäsnliga hälsan.

Svanen-logga-580x280Svanen eller Nordic Ecolabel

Svanens certifiering och kriterier bestäms av den Nordiska Miljömärkningsnämnden. När det gäller papper ställdes det i de första kriterierna endast 3 krav på låga utsläpp: svavel till luft, klororganiska föreningar och syreförbrukande ämnen till vatten. Dessa kriterier har sedan dess skärpts flera gånger och är idag ett digert och heltäckande dokument.

 

 

 


ISO 9001 certifiering

En ISO 9001 certifiering är ett sätt att visa, både internt och externt, att företaget är dedikerat till att systematiskt förbättrar sin kvalitet och överträffa sina kunders förväntningar. Vi är mycket stolta att vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Se nedan certificat

Cradle to Cradle

Cradle to cradle är en global standard som gäller produkter gjorda för den cirkulära ekonomin