Trender, Nyheter, Optimerat logistikflöde, Produktionsanpassade förpackningar

Hur lean ger mervärde inom förpackningsbranschen

06 apr 2021 — Packaging, ledning, produktivitet
Skriv ut
lean_management

Förpackningsbranschen har alltid fokuserat på optimeringar. En implementering av lean tar nu detta till nästa nivå.

Förpackningsbranschen har alltid fokuserat på optimeringar. En implementering av lean tar nu detta till nästa nivå.

Lean infördes av Toyota på 1940-talet och är en process som identifierar och tar bort processer som inte ger mervärde. Det är en beprövad metod som inriktar sig på att trimma bort slöseri, leverera kvalitet och ge kontinuerliga förbättringar.
 
Från en paketeringssynpunkt ger det en god produktion och stöder hållbarheten, vilket kan leda till viktiga konkurrensfördelar.

Vad gör en packlina ”lean”? 

Leanpaketering spelar en strategisk roll när man ska optimera värdet. Systemet skapar holistiska, effektiva arbetssätt som får bukt med slöseri:

  • Överproduktion – God kund-/leverantörskommunikation och tillförlitlig leveransplanering med kortare ledtider bidrar till att bättre fastställa vilka förpackningar som behöver produceras och när. Då kan leveransen göras i tid och man slipper förluster på grund av överskott.

 

  • Onödigt stort lager – Kanban inventeringssystem, som ingår i leantillverkning, anpassar behoven till faktisk användning. Därmed sparar man utrymme och pengar på lager och minskar mängden skador som kan inträffa under lagringen.

 

  • Onödiga förflyttningar – Lättillgängliga verktyg och ergonomiska monteringsrutiner minimerar förflyttningarna och minskar därmed den fysiska stressen och ökar effektiviteten.

 

  • Defekter – Hållbara högkvalitativa material och intelligenta processer gör förpackningarna tåligare, vilket leder till minskade kostnader på grund av defekter.

 

  • Överbehandling – Smart design som tillämpas på både pack- och produktionsplattformen. Här används endast det som behövs för att minska materialkostnad och miljöpåverkan.

 

  • Väntetider – Slimmade arbetsmetoder och design som inte lägger till en massa olika småkomponenter i förpackningen. Detta sparar tid och förbättrar arbetsflödet.

 

  • Transport – Om man undviker onödiga förflyttningar på lagret före den slutliga transporten sparar man pengar och skyddar förpackningarna från att skadas.


Bättre, innovativa förpackningar

Med ett lean-tänkande undviker man slöseri från början till slut: från inköp av råvaror till tillverkning och leverans till kunden. Man får en väg till bättre, innovativa förpackningar samtidigt som man uppnår verkliga fördelar för företagen.
 
Det är dags att ställa frågan – hur lean är er packlina?

W47-Article-960x400-Focus-on.jpg

Andra artiklar

  • Alla