Trender, Nyheter, Optimerat logistikflöde, Innovation

Vägen till Packaging 4.0

07 apr 2021 — Packaging, lönsamhet, produktskydd, frakt
Skriv ut
Industry4.0

I takt med att tillverkningsindustrin omvandlas till Industry 4.0 måste även förpackningarna hänga med i den digitala revolutionen. Detta för att öka konkurrenskraften på dagens snabbrörliga marknader.

I takt med att tillverkningsindustrin omvandlas till Industry 4.0 måste även förpackningarna hänga med i den digitala revolutionen. Detta för att öka konkurrenskraften på dagens snabbrörliga marknader.

Det är en spännande utveckling där siktet är inställt på förbättrad drift genom att öka utrustningens effektivitet (OEE), minska totala ägandekostnader (TCO) och öka verksamheters produktionseffektivitet (TPM). För att lyckas med detta och få bättre kontroll över alla kanaler i packlinan används big data, sammanlänkade system och automatisering. 

Den smidiga integreringen av tidigare separata affärssystem kan leda till enorma framsteg i produktiviteten. Man kan få större anpassningar till lägre kostnad. Industry 4.0 kan faktiskt stärka den globala ekonomin med 14,2 biljoner dollar per 2030, enligt en studie från Accenture*.

Övervinna de prövningar vi står inför 

Förpackningen är idag både viktig som gränssnitt gentemot kunden och en väsentlig del i värdekedjan. Utvecklingen har dock lett till en mängd olika produkter med kortare livscykler. Det gör förpackningseffektiviteten mer kostsam och komplex trots att branschen försöker uppnå det motsatta.
 
Moderna linjer behöver därför vara flexibla och kunna producera skräddarsydda förpackningar i ett antal olika format. 

Vad är smarta förpackningar?

Industry 4.0 bidrar till att lösa dessa problem. En större funktionalitet ska möta efterfrågan på bästa sätt. Men hur? Jo, smarta förpackningar har digitala sensorer som spårar och registrerar olika produktdetaljer: temperatur, luftfuktighet, rörelse, tryck och användbarhet. Sensorerna detekterar förändringar och skickar vidare information som hjälper till att förlänga hållbarheten, verifiera fräschören, bekräfta kvaliteten och förbättra säkerheten. Beroende på sammanhang kan smarta förpackningar också användas på andra sätt. Det kan handla om efterlevnad och spårbarhet – till och med lagerstyrning.
 
Många toppmoderna förpackningslösningar finns redan tillgängliga: allt från gps-trackers, skanningsbara streckkoder och manipulationsskyddade etiketter till specialfilm, mellanlägg och spärrar. Men inte nog med det: Smarta förpackningar blir allt smartare i och med att Internet of Things (IoT) blir allt mer avancerat och säkert.
 
I den här takten förväntas smarta förpackningar frigöra mycket tid och pengar för både företag och kunder. Det globala marknadsvärdet förväntas uppgå till 52 miljarder dollar per 2025.

 

W45-Article-960x400-KeyFigures.jpg

Med big data bygger vi bättre linor

För att rusta oss inför 4.0 måste förpackningssystemen vara uppkopplade, anpassningsbara och modulära. Den nya generationens maskiner kan diagnostisera och rapportera information nonstop. Detta görs tack vare teknik som optimerar prestanda i realtid, underlättar smart energiförbrukning, övervakar processer på distans och förutsäger underhållsbehov.
 
För att klara övergången behöver processer och material i packlinan göras om. Dataanalyser behöver vara i centrum av den effektivitetshöjande processen. Strategin ska innefatta insamling av automatiskt inhämtad data med OEE så att man får en bättre överblick över kvalitet, prestanda och tillgänglighet. För att produktionen ska kunna köras smidigt behöver driften vara enhetligt utformad på alla maskiner. Informationen hjälper till att förebygga störningar genom att kontrollera att allt stämmer.
success-590x300.jpg
Analyser av de totala ägandekostnaderna maximerar värdet för framtida packlinor. Beräkningarna baseras inte bara på inköpspris utan också på kostnader kopplade till massanpassningar, uppgraderingar, produktionsflexibilitet och elförbrukning. Det antas att maskiner för smarta förpackningar kommer att vara enklare att använda och underhålla i framtiden. En studie om Industry 4.0 från PwC** visar att 43 % av företagen förväntar sig att kunna sänka kostnaderna med över 20 % de kommande fem åren.
 

Samma rapport hävdar också att 61 % av företagen kommer att förbättra sitt underhåll tack vare användning av big data-analyser inom fem år. Förpackningar med big data som samlats in av sensorer och parats med direkt uppkoppling online gör det möjligt att öka produktionseffektiviteten. Systemet anger förebyggande åtgärder och begär automatiskt underhållsåtgärder.

Det är ett viktigt steg mot målet med nolltolerans för Industry 4.0.

Vägen till Packaging 4.0 

Uppgraderingen till Industry 4.0 kommer att innebära nya standarder för effektiv produktivitet inom förpackningsbranschen. Man förväntar sig en snabb massanpassning och produktion med mycket få defekter, olyckor och driftstopp.
 
En spännande utveckling ligger framför oss och fördelarna kommer såväl stora som små förpackningsföretag tillgodo. Det behöver inte vara så komplicerat att komma igång: Tålamod är en väsentlig del av processen eftersom stegvisa förändringar ger större fördelar. Genom Antalis anpassningsbara förpackningslösningar och kunnande kan vi arbeta tillsammans med er för att hitta den rätta vägen för en övergång till 4.0. 
 

Andra artiklar

  • Alla