Innovation, Nyheter, Optimerat logistikflöde, Produkter & tips

Innovativa logistiklösningar som sparar tid - Sju genvägar som hjälper logistikansvariga att maximera produktiviteten

13 apr 2021 — Packaging, logistik, innovation, effektivitet
Skriv ut
innovative-solutions

Effektivitet är avgörande inom logistikhanteringen - i synnerhet under en ekonomisk kris – och att hitta lösningar som sparar tid i försörjningskedjan är därför alltid en uppgift med högsta prioritet.

Effektivitet är avgörande inom logistikhanteringen - i synnerhet under en ekonomisk kris – och att hitta lösningar som sparar tid i försörjningskedjan är därför alltid en uppgift med högsta prioritet.

Behovet av snabbhet är konstant, med förändringar i efterfrågan beroende på säsong och kanal, ökar pressen på verksamheten med krav på snabbare tillgänglighet, beställnings- och packningsprocesser samt leverans.
 
Just in time-leveranser är en omsorgsfullt komponerad melodi som kräver att leverantörer, tillverkare, lager och distribution spelar i harmoni med varandra. Detta samspel kan lätt störas av ett antal oförutsägbara händelser som produktskador, felplacerade inventarier, prishöjningar, förseningar, väderfaktorer och så vidare. Om en av dessa faktorer försenar processen måste resten jobba hårdare för att kompensera.

Det finns ett antal genvägar som hjälper logistikansvariga att öka effektiviteten och produktiviteten i verksamheten. Se hur du kan integrera dessa trender i ditt företag i vår senaste trendrapport.

Spara tid i lagerhanteringen med ökad precision och automatisering

Effektiv lagerhantering är avgörande för tidsbesparing. Det finns ett stort antal rörliga delar och enheter i ett lager och innovativa redskap kan snabba på processerna avsevärt.

1) Predictive analysis

Både Big data och Artificial intelligence (AI) sparar värdefull tid i lagerhanteringen genom att förutsäga mönster och efterfrågor, vilket hjälper till att optimera processer. Korrekta prognoser bidrar till att undvika lagerbrist och sänka kostnader, samtidigt som planeringen förenklas när det gäller påfyllning av lagret, personalbeläggning och transporter. 

2) Smart mobile devices

Mobila enheter moderniserar orderprocessen med överlägsen snabbhet, effektivitet och precision i lagerhanteringen. Mobiltelefoner och läsplattor är uppkopplade mot lagerhanteringssystemet (WMS), vilket förenklar registrering och mottagande av plocklistor och fraktsedlar.


Samtidigt finns handhållna enheter med RFID-skannrar, automatisk identifiering och datainsamlingsteknik. Detta sparar tid för plockare och robotar, vilket betyder snabbare påfyllning, plockning och ökad lönsamhet.

3) Självstyrande robotar

Självstyrande robotar är små och agila robotar som snabbt flyttar inventarier i lager. Tid sparas eftersom sensorer och kartteknik hittar den bästa vägen för varje uppgift och identifierar hinder som ska undvikas.
 
Självstyrande robotar kan identifiera förpackningsinformation, vilket gör att de både sorterar och inventerar snabbt. Genom att ta över monotona uppgifter ger de dessutom personalen möjlighet att fokusera på mer värdeskapande arbete, vilket minskar stress och ökar kvaliteten. 

 

white-paper-solutions

4) Drönare

Drönare ger realtidsöverblick över lagret för optimerade inventeringsprocesser. Drönare kan hitta produkter avsevärt snabbare än människor genom att använda optiska sensorer (kameror) och skanna RFID-taggar på tiotals meters avstånd.  De förflyttar sig snabbt till platser som kan vara svåra att komma till och tar inte upp dyrbart golvutrymme.

 

Spara tid med Smart Mobility

Tid är en kritisk faktor i dagens distributionskanaler. Leveranser måste komma fram i rätt tid, vara spårbara och uppfylla kundens krav på bekvämlighet. Samtidigt måste man ta hänsyn till nya marknadstrender, miljöregleringar och digitalisering. Detta göra skillnad när det handlar om att transportera varor snabbt och säkert.

5) Ruttoptimering med AI

Tillsammans med självstyrande fordon (AGV) och högteknologisk förarassistans kan AI förbättra transporterna genom att upptäcka förändringar orsakade av trafik eller väder och rekommendera alternativa sträckor som sparar tid och förebygger olyckor. AI sänker också kostnaderna för sista milen-leveranser genom att minska bränslekostnader, tid i trafik och overheadkostnader. 

6) Sista milen-leveranser med Internet of Things (IoT)

En viktig faktor som kan göra stor skillnad är effektiv hantering av potentiellt tidskrävande sista milen-leveranser. Denna sista del i leveranskedjan handlar ofta om att undvika hinder som urbana områden med trafikstockningar, felaktiga adressuppgifter, kundens tillgänglighet osv. 

För att minska antalet förseningar kan IoT erbjuda exakta beräkningar av transportgodsets aktuella plats och skick, en spårbarhet som ökar leveransprocessens precision och snabbhet.   
 
Information från IoT löser också många av de svåra problemen under sista milen-leveransen i försörjningskedjorna för livs- och läkemedel, genom att luftfuktighet, temperatur, tryck och stötpåverkan kan läsas av i syfte att förhindra skador.

7) Crowdshipping

Delning av logistikresurser, även kallat crowdshipping, ger logistikfördelar i form av snabbare leveranser i tätorter där hög efterfrågan kan mötas av ett flertal aktörer.

 

För crowdsourcade sista milen-leveranser kan etablerade transportföretag skapa samarbeten med lokala icke-professionella aktörer som använder egna transportmedel för att leverera beställda varor på tid som bestäms av konsumenten.

Enklare och effektivare tidsplanering

Konsumenter förväntar sig snabb och effektiv service från beställning till leverans och därför är smidig logistik avgörande för en positiv kundupplevelse.

Det har blivit avsevärt enklare att hitta rätt strategier för effektivare tidsplanering, tack vare de nya verktyg och trender som hjälper till att göra försörjningskedjan smidigare. Logistikansvariga i alla branscher anammar allt snabbare dessa innovationer för att kunna nyttja tiden bättre och därmed skapa förutsättningar för lönsammare affärer, nöjdare kunder och bättre konkurrenskraft.

För mer information om logistikinnovationer som kan hjälpa dig att spara tid i ditt dagliga arbete, ladda ner vår senaste rapport: 7 logistiktrender som bejakar innovation 2021!

 

TRENDRAPPORT | 24 SIDOR

7 logistiktrender som bejakar innovation 2021

Är du redo inför framtiden? Upptäck de senaste trender in vår trendrapport och se hur du kan implementera dem i ditt dagliga arbete.

Ladda ner
white-paper

Andra artiklar

  • Alla