Produkter & tips, Nyheter, Förpackningar med wow-effekt

Vad signalerar ditt materialval om dig?

06 maj 2021 — Emballage, materialval, signalvärde, miljövänligt
Skriv ut
materialevalg emballage

I takt med att vi handlar mer på internet* så ökar även behovet för emballage såklart. Vi är nog många som har mottagit en väldigt liten produkt i en väldigt står låda, och troligtvis med massor av utfyllnadsmaterial. Säkert lite väl mycket i förhållande till hur stor produkten är. Det är en onödigt belastning på miljön, och ett irritationsmoment för konsumenten som måste göra sig av med allt material.

I takt med att vi handlar mer på internet* så ökar även behovet för emballage såklart. Vi är nog många som har mottagit en väldigt liten produkt i en väldigt står låda, och troligtvis med massor av utfyllnadsmaterial. Säkert lite väl mycket i förhållande till hur stor produkten är. Det är en onödigt belastning på miljön, och ett irritationsmoment för konsumenten som måste göra sig av med allt material.

Stärk ditt varumärke med utfyllnadsmaterial och förpackningen!

Om du använder rätt utfyllnadsmaterial, rätt mängd och den bäst lämpade förpackningen så kan du använda det som en positiv differentieringsfaktor för att lyfta ditt varumärke. Så, vilket material ska du välja?
Det finns ett hav av möjligheter och samma mängd åsikter om vad som är det bästa materialet. Världen är dock inte alltid svart-vit och går inte alltid att lägga det i en och samma låda. I gengäld är utfyllnadsmaterial och emballage en del av den unboxing-upplevelsen din kund får när varan mottas och öppnas, så det ska inte negligeras!
 
Hos oss hittar du en mängd möjligheter och vi ger dig här en överblick över ett material som många rynkar på näsan åt, nämligen plast. Plast kan generellt vara många saker och har nackdelar, men också fördelar.**

geami wrappack

Är plast en hållbar möjlighet?

Vi har här samlat 3 överordnade plastgrupper så att du kan välja ditt material baserat på kunskap. Tveka inte heller att kontakta oss för närmare rådgivning.

 

Ett_packaging.png Återvunna LDPE-material - återvinningsbar plast 

Det är stort fokus på cirkulär ekonomi och inget tyder på att det blir mindre av det längre fram. Därför blir det nu uppenbart att använda återvunna material i plastförpackningar. Genom att använda helt eller delvis återvunnet material i dina plastförpackningar sparar vi på resurser och sänker koldioxidavtrycket som förpackningar står för i vår miljö.

 

 

recycle emballage

Billigt att producera
Att regenerera spillprodukter av plast är förhållandevis billigt. Därför är förpackningar med helt eller delvis återvunna material billigare än förpackningar med "virgin" material.
 
Ej lämpligt för direkt livsmedelskontakt
Nackdelen med att använda återvunnen LDPE (low.density polyethylene) i förpackningen är att förpackningen inte går att använda till direkt kontakt med livsmedel.

 

Var uppmärksam om du önskar tryck
Styrkan i förpackningen kan försämras vid tryck, och i slutändan är inte folier med återvunna material så lämpliga att producera med tryck på. Om du önskar tryck bör du därför överväga om det är ok att trycket på t.ex. påsar inte blir 100% optimalt. I så fall kan du använda det som en del av din branding och indikera att det är medvetet använt återvunnet material för att göra förpackningen mer hållbar.

 

 

Göra sig av med?
Materialet är verken biologiskt nedbrytbart eller komposterbart, men det kan återvinnas igen och igen.
 
En bra produkt av återvunnen LDPE-plast är våra praktiska försändelsepåsar med möjlighet för tryck. Hitta dem här.

Två_packaging.png

"Grönt" LDPE-material baserat på sockerrör

"Grönt" LDPE är ett plastmaterial som inte skiljer sig från den vanliga fossila LDPE vi känner till. I denna typ av LDPE så kommer 85% av basråvarorna dock från sockerrör. Utöver att basråvaran är sockerrör så är materialet i samma fack som LDPE-plast, och de är både återvinningsbart och blandbart med alla andra fossila PE-typer.

 

Mindre CO2
Eftersom att basråvaran till framställningen av grön LDPE är sockerrör som odlas på mark är materialet också markant CO2-reducerat. Det betyder att vid framställning av förpackningar innehållande grön LDPE sänker vi CO2-avtrycket väsentligt.
 
En relativt dyr produkt
En nackdel med grön LDPE som idag endast framställs i Brasilien är att det är förhållandevis dyrt i jämförelse med vanlig fossil LDPE. Det kan dessutom vara problematiskt att det idag endast framställs i Sydamerika.
 
Förpackningar helt eller delvis framställt av grön LDPE är ca 30-40% dyrare än förpackningar framställda med vanligt fossilt LDPE.***
 
Lämplig för direkt kontakt med livsmedel
En fördel som gör det gröna LDPE-materialet populärt är att det är godkänt för direktkontakt med livsmedel.
 
Göra sig av med?
Materialet är varken biologiskt nedbrytbart eller komposterbart, men det är återvinningsbart och användas igen och igen.

Tre_packaging.png

BIO-plast - baserat på majs eller potatis

Vi ser en väsentlig ökning i marknaden inom BIO-plast, både som utfyllnad och t.ex. påser som kan användas i detaljhandeln.
 
BIO-plast är ett organiskt alternativ till PE-material. Det är både biologiskt nedbrytbart och komposterbart vilket betyder att dessa material över tid inte efterlämnar micro-plaster i naturen - om det nu skulle vara så att förpackningen hamnar där...
 
BIO-plast är huvudsakligen framställt av organiska material som är odlat på mark. Därför är även material markant CO2-reducerat, om det produceras miljövänligt.
Två utgåvor av en stark produkt
Vi arbetar idag med två olika typer av BIO-plast. Den ena är framställd av majs och den andra är framställd av potatis som grund. Kännetecknet för båda materialen är att deras vikt är ca 50% högre per volymenhet än LDPE, vilket är att ta hänsyn till när det kommer till att beräkna avgifter.
 
Styrkan i dessa material är väldigt bra och i ungefär samma klass som LDPE. Man kan också ta fram många förpackningar i BIO-plast, som man tar fram med LDPE.
 
En relativt dyr produkt
Nackdelen med BIO-plast kan vara att de är dyra i förhållande till liknande produkter av LDPE. Man kan räkna med att en produkt i BIO-plast är ca 3 gånger dyrare än en produkt framtagen med LDPE-material.***
 
Göra sig av med?
En sista detalj som man bör uppmärksamma kring BIO-plast är att den inte kan återvinnas och den har inte lika lång hållbarhet som LDPE.
image-from-the-document-manager

 

 

Geami__rapPak_Exbox.png

 

Vill du helst ifrån plast helt och hållet?

När det kommer till utfyllnadsmaterial vill vi gärna framhäva ett uppenbart alternativ, nämligen Geami WrapPak, om du vill ifrån plast. Det kan återvinnas och sänder ut en hållbar signal. Utöver det så skyddar det dina produkter lika bra som plast hade gjort.Vill du göra lite extra för ditt varumärke så finns Geami WrapPak Exbox med Geami silk, som är en kombination av kraftpapper och silkespapper. Hos oss hittar du en simpel och enkel lösning för att ge din förpackning lite mer WOW-effekt! Det är en väldigt liten investering som ger dig en effektiv plug-and-play lösning när du snabbt och effektivt kan packa in dina produkter väl.

 

 

"Frågan om huruvida plastförpackningar är miljövänliga eller ej, är långt ifrån en fråga. Det handlar också om hur vi som konsumenter hanterar våra avfallsprodukter. Därför menar vi att det handlar mycket om vårt beteende och kanske inte så mycket huruvida plast är bra eller dåligt för miljön. Vi har den uppfattningen att plast är ett riktigt bra material till bland annat förpackningar då alternativen som t.ex. är väsentligt mer miljöbelastande ofta är väsentligt dyrare både att anskaffa, framställa och förvara."
 

Lars B. Jørgensen, Product Manager Packaging hos Antalis

 

Din kunds upplevelse är den avgörande faktorn.

Den ökande efterfrågan på hållbart utfyllnadsmaterial är som sagt i hög grad något du kan göra till en differentieringsfaktor för din verksamhet. Brandingmässigt ger det t.ex. utfyllnaden en look som styrka din gröna profil och ge kunden en bättre magkänsla. De mijövänliga produkterna av plast kan dock också ge ett hållbart uttryck men det kräver kanske en mer explicit förklaring på varför de är hållbara.
 
I det stora hela finns det alltså väldigt många bra och effektiva lösningar till utfyllnadsmaterial, så i slutändan ska du tänka på två saker:
 
  • Vilken känsla önskar du att kunden får när de öppnar lådan och utfyllnaden är det första som man ser?
  • Vilket fyllnadsmaterial kommer att lämpa sig bäst till att skydda din specifika vara?


Hos Antalis vill vi gärna hjälpa dig med att hitta den rätta lösningen och vi tar gärna ett snack om utfyllnadsmaterial med dig! Ring till oss på 010-707 70 00 eller skriv till order@antalis.com

 

 

 
 

Andra artiklar

  • Alla