Innovation, Trender, Nyheter, Emballage

Allt du bör veta om plastalternativ

23 nov 2021 — Miljövänlig förpackningar, återvinningsbara förpackningar, innovativa förpackningar, plastalternativ
Skriv ut
Plastics alternatives

Det finns många anledningar att plast används så brett i så många industrier världen över.

Det finns många anledningar att plast används så brett i så många industrier världen över.

Plast är tåligt, lätt, kan användas till mycket och ger bra produktskydd. Plast förlänger hållbarheten för mat och dryck och möjliggör en trygg och energieffektiv transport.

 

Förra året stod förpackningar för mer än 40% av de 380 miljonerna ton¹ av plast som producerades globalt, enligt Plastic Oceans International. Trots att plast är väldigt användbart i förpackningssyften har nackdelarna blivit allt mer uppenbara. Världshaven beräknas i nuläget att innehålla 150 miljoner plast  —  mycket av det cikulerar runt i områden stora som länder. Endast 9% av all plast i förpackningar återvinns varje år, och 95% av det totala värdet av plastförpackningar ($80-$120 miljarder årligen) försvinner efter endast en användning, enligt World Economic Forum.

 

2018 satte EU ett ambitiöst mål om att alla plastförpackningar ska vara återanvändbara eller återvinningsbara innan 2030. Syftet är att dramatiskt reducera mängden engångsartiklar i plast samt att begränsa produktionen av mikroplaster (små bitar av plast som kan påverka ekosystem väldigt negativt.)

 

Då efterfrågan på förpackningsmaterial förväntas att fortsätta stiga, ökar även behovet av mer hållbara och miljövänliga förpackningslösningar. Dessa lösningar kan man grovt bryta ner i 2 kategorier:

 • Återanvändbara och återvinningsbara förpackningsprodukter;
 • Ersätta användningen av fossilbaserade plaster med andra material

Plastalternativ

Eftersom att plast används så brett är det viktigt för tillverkare och konsumenter att se till hela livscykeln för plastprodukter. Att köpa in mer miljövänliga material till produktion samt mer effektiv återvinning av konsumerade produkter kan reducera miljöpåverkan väldigt mycket.
 

Det finns många alternativa material till plast:

 • Biobaserad plast tillverkas av förnybara råvaror, som t.ex. vegetabiliska oljor, majsstärkelse eller cellulosa. Många av dem, inte alla dock, bryts ner snabbare än traditionell plast.
 • Bionedbrytbara plaster bryts ner enklare med mindre negativ miljöpåverkan än fossilbaserade plaster. Det gäller för de flesta biobaserade plasterna, även blandningar av petrokemikalier och bionedbrytbara material.
 • Återanvändbara plaster, reducerar mängden engångsartiklar, vilket är ett av nyckelmålen för EUs plaststrategi. Vissa slags plaster med hög densitet, t.ex. HDPE, är lättare att återanvända än andra.
 • Plaster som är Post-industrial recycled (PIR) och post-consumer recycled (PCR) är i grund och botten återvunna material som används till att producera ny plast till förpackningar. Ju större användning av PIR och PCR, desto mindre användning av virgin-resurser samt energi krävs i tillverkningsprocessen.
   

Plastic-alternatives

Papper har fortfarande en viktig roll

Papper och kartong som tillverkas av träfibrer är fortfarande ett attraktivt alternativ, speciellt till förpackningar som inte behöver skydda innehållet från fukt och syre. Allt mer effektiva barriärmaterial gör träfiberbaserade förpackningar mer konkurrenskraftiga även för känsliga varor. Nestle i Japan använder papper till deras chokladkakor och Carlsberg har utvecklat den första 100% biobaserade ölflaskan i papper.

 

En stor fördel med träfiberbaserade förpackningar är dess återvinningsbarhet. Mer är 72% av allt papper som konsumeras i Europa återvinns idag, enligt  European Paper Recycling Council. Det är dock svårare att återvinna träfiberbaserade förpacknignar med barriärmaterial som har använts till livsmedel.

 

Papper är även en förnybar resurs. Organisationer som Programme for the Endorsement of Forest Certification, (PEFC), och Forest Stewardship Council, (FSC), certifierar papper vars ursprung kommer från hållbart förvaltade skogar. Bredare användning av certifierade produkter kommer bidra till att bevara de skogar som försörjer oss med denna värdefulla förnybara resurs.

 

Plastic-alternatives

Förpackningar av innovativa material

Innovativa och miljövänliga material som kan ersätta traditionell plast intresserar även större ledande företag.

 • Mycelium, svampens rötter, kan blandas jordbruksavfall för att skapa ett motståndskraftigt och bionedbrytbart förpackningsmaterial. Ledande företag som Ikea och Crate & Barrel använder redan detta.
 • Tång finns i stora mängder, är enkelt att odla och bryts ner inom 4 till 6 veckor. En väldigt passande lösning för småskaliga produktioner av disponibla artiklar. Ätbara vattenflaskor, muggar och sugrör tillverkat av tång har gjorts av bland annat Pernod Ricard SA och Marriot International.
 • Bambu, den snabbast växande växten på planeten binder koldioxid väl och är ett populärt material vid tillverkning av tåliga, återvinningsbara, värmetåliga förpackningar som är helt bionedbrytbara. Dell använder det till några av sina förpackningar.
 • Bagasse, en biprodukt vid socertillverkning, kan ge värme- och vattentåliga förpackningar som liknar polysteren. Det är bionedbrytbart och komposterbart.
 • Fiskavfall och alger kan användas till att skapa bionedbrytbara och väldigt funktionella förpackningsprodukter. MarinaTex är en transparent, flexibel och livsmedelsgodkänd bioplast. Den tillverkas av fiskavfall och alger, och kan användas till disponibla shopping-påsar och livsmedelsförpackningar.

 

Plastic-alternatives

Ett liv med mindre plast

Mellan 1950 och 2017 tillverkades 9.2 miljarder ton plast² — det motsvarar mer än 1 ton per person som nu lever på jorden. Eftersom 79% av den årliga plasttillverkningen fortfarande hamnar på soptippar eller som skräp på land eller i hav är föroreningsproblemet än idag väldigt akut. The United Nations Environment Programme beräknar att den externa kostnaden för plastföroreningar uppgår till minst $40 miljarder årligen.

 

Många lösningar finns redan, men utmaningen ligger i att kunna implementera dem på ett kostnadseffektivt sätt. Möjligheten att återvinna plast är stor, men det krävs bättre designstandarder på förpackningar och uppgraderad infrastruktur på en global nivå för att fullt ut kunna återvinna den mängd som tekniskt sett är möjligt. Det kommer även att kräva deltagande från alla intressenter — från konsumenter till företag och myndigheter.

 

Det finns hundratals miljövänliga förpackningslösningar av innovativa material samt effektiva processer för både tillverkning och avfallshantering. Oftast är endast en av dessa inte en gyllene lösning på plastföroreningen, men alla kan vara en del av en lösning på problemet.

GLOBALA PLAST-SIFFROR³

 • 9% av all plast återvinns
 • 12% av all plast förbränns
 • 79% av all plast skickas till deponier eller hamnar in naturen
 • 94% av Européer tycker att industrier och återförsäljare bör försöka reducera mängden plastförpackningar
 • +250 företag inom värdekedjan för plastförpackningar, står för mer än 20% av alla plastförpackningar som används globalt
 • 2030 är året som alla plastförpackningar inom EU antingen ska kunna återanvändas eller återvinnas
 • 10 miljoner ton plast hamnar i världshaven varje år
 • 9.2 miljarder ton plast tillverkades mellan 1950 och 2017. Det är mer än 1 ton per person som idag lever på jorden - och den största delen består av engångsartiklar och förpackningsprodukter

_________________________________________

Källor:

1 - Plastic Oceans, 2020

2 - Statista - Global plastic materials flow 1950-2017

3 - Europe Stat EUROPA pan-european factsheet (2019); Eurobarometer; PlasticsEurope; Eurostat; Ellen MacArthur Foundation; Plastic Oceans; UN Environment Programme (2020)

Missa inte vårt senaste white paper!

Miljövänliga förpackningar på ett inspirerande och innovativt sätt

Kundcase, innovativa lösningar, tips och miljövänliga produkter.

Ladda ner det här
Miljövänliga förpackningar på ett inspirerande och innovativt sätt

Läs också...