• Rekrytering 

Vi har en konsekvent rekryteringspolicy i hela organisationen. Det underlättar intern rörlighet och kan samtidigt locka till sig nya talanger.

  • Onboarding

Vi lägger särskild vikt vid den första perioden av din anställning hos oss. Från dag ett hjälper vi alla nya anställda att lära känna företaget och vår organiation.

  • Performance Management

Alla medarbetare drar nytta av en process som hjälper till att bedöma individens och övergripande prestation och identifiera varje medarbetares utvecklingsbehov.

  • Utveckling 

Performance Management möjliggör identifiering av individuella och gemensamma utvecklingsbehov. Anpassade utvecklingsprogram hjälper till att stärka medarbetarnas utveckling och stödja vår strategi på lokal och global nivå.

  • Talent Management

Vi har implementerat en strategi för att attrahera, utveckla och behålla talanger. Vi har identifierat nödvändiga färdigheter för våra nuvarande och framtida affärsutmaningar. Vi har utvecklat program för att stödja intern mobilitet.

  • My View

Vi vill kontinuerligt förbättra vår kultur och söka feedback från medarbetarna genom regelbundna medarbetarundersökningar.