Antalis värderingar och beteenden

Antalis kultur bygger på de värderingar och beteenden som styr hur vi arbetar som individer, i team och med våra kunder. Våra kärnvärden, de som vi anser viktigast för hur vi arbetar och beter oss som människor, hjälper oss att skapa den positiva, effektiva och framgångsrika organisation vi är idag.

Booklet.jpg

Våra fyra kärnvärden som tillsammans bildar TEAM:

IMG-teamspirit-2.jpg

  • TEAM SPIRIT

Förstår sin egen roll för att uppnå företagets långsiktiga mål; samarbetar med andra för att uppnå målsättningarna. Bygger realtioner mellan olika funktioner i företaget. Ser våra olikheter när det gäller förmågor och värderingar som en möjlighet till lärande.

IMG-trust-2.jpg

  • ENGAGEMANG OCH TILLIT

Visar engagemang och tillit som krävs för att agera självständigt. Fattar beslut för företagets bästa. Inspirerar och motiverar andra att vara beslutsamt målinriktade. Förmår att se möjligheter till lärande i det dagliga arbetet.

IMG-account-2.jpg

  • ANSVARSTAGANDE 

Tar ansvar för sina egna handlingar och bidrag i teamet. Visar ett starkt engagemang för enskilda medarbetare och teamet för att hela företaget ska nå framgångar. Sätter fokus på att hitta bra lösningar som återspeglar företagets kärnvärden.

IMG-mindset-2.jpg

  • MINDSET FÖR FÖRÄNDRING

Anpassar sig snabbt till nya prioriteringar och omständigheter. Är öppen för förändringar och tar gärna till sig ny information. Är inriktad på att hitta nya lösningar på oväntade problem. Är öppen för nya idéer och ser till företagets intresse genom att frikostigt dela med sig av smarta lösningar.